Färre personal och fler patienter, det var vad som väntade. För Region Kronoberg var digitaliseringen inom vård och omsorg lösningen på ett framtida problem. Resultatet blev en effektivare och tryggare vård med patienten i fokus.

För 1,5 år sedan gjorde Region Kronoberg en genomgång av hur de historiskt hade arbetat inom vård och omsorg och hur behovet kommer att se ut de närmaste tio åren.

— Fortsätter vi jobba på samma sätt kommer antalet vårdkontakter ha ökat med elva procent samtidigt som vi kommer att sakna 500 medarbetare. Så vi var tvungna att göra något, berättar Peter Bergehamn, IT- och digitaliseringschef hos Region Kronoberg.

Lösningen blev att successivt digitalisera vården och omsorgen. Steg ett var att frigöra tid för personalen och göra patienten medskapare till sin vård. Det var också viktigt att erbjuda platsoberoende service i de fallen det var möjligt.

— I dag bedömer vi alla digitaliseringsinitiativ utifrån hur mycket tid vi kan frigöra. Basen i hela vår digitalisering inom Hälso- och sjukvård är Cambio COSMIC där vi delar patientinformation mellan olika vårdinrättningar och hjälper patienten att själv bli delaktig i sin vård, berättar Peter Bergehamn.

Unisont positiv respons från sköterskor

Responsen från medarbetare är överlag positiv, säger Peter Bergehamn och nämner sjuksköterskan som sa att vaccinationsroboten var det största som har hänt henne sedan journalen blev digitaliserad. Och en annan medarbetare som använder Cambios mobila lösning Nova har uttryckt att hon aldrig låter någon ta hennes padda ifrån henne.

— Hos undersköterskor och sjuksköterskor är det unisont positiva tongångar och de vittnar om att deras arbete underlättas och har blivit så mycket effektivare när information finns lättillgängligt. Visst har det funnits en oro för att vissa jobb ska försvinna när vi förändrar arbetsuppgifter inom några områden. Men det handlar snarare om att få loss den kompetens som behövs och istället använda den på rätt plats. Så arbetsuppgifter kommer att förändras men inga tjänster kommer att försvinna, säger han.

Peter Bergehamn
Peter Bergehamn, IT- och digitaliseringschef hos Region Kronoberg, berättar hur digitaliseringen av verksamheten frigör tid för vård- och omsorgspersonalen.

Ökad trygghet och service för patienten

För patienten har det också blivit bättre. Efter ett läkarbesök kan patienten direkt på 1177 se journalanteckningar och ordinerad behandling. Genom taligenkänning talar läkaren själv in sina anteckningar i journalen och det behöver inte göras av en sekreterare.

— Det skapar en trygghet och inkluderar patienten i den enskildes vård på ett mycket bättre sätt. Dessutom sparas tid, potentialen är 79 heltidstjänster som tidigare använts till att skriva diktat. Dessa kan istället bidra med andra administrativa uppgifter som vårdpersonal i dag utför. Det motsvarar 130 000 timmar om året, säger Peter Bergehamn.

Digitaliseringen av sjukvården är en evolution, inte en revolution.

Peter Bergehamn

Digital lösning avlastar personal

Nästa steg för Region Kronoberg är den virtuella vårdcentralen, där en bot svarar på frågor och samlar information. Även Cambios app Min Hälsa kommer att börja användas, där bland annat receptförnyelse kan ske.

— Studier visar att 20 procent av alla samtal till rådgivningen renderar egenvård. Om vi istället kan lösa det vårdbehovet med hjälp av en digital lösning som leder patienten rätt så frigör vi väldigt mycket tid för medarbetarna. Det kan handla om enklare rådgivning, förskrivelse av sjukintyg eller boka tid på vårdcentral, förklarar Peter.

Med den digitala lösningen förväntas tillgängligheten öka för invånarna samtidigt som det erbjuds en rättvis och jämlik vård.

— Digitaliseringen av sjukvården är en evolution, inte en revolution, och det måste få ta tid. Framtidens vård är digital, där mer vård kan ske i hemmets trygga vrå. Exempelvis kommer patienter med hjärtsvikt kunna mäta vissa vitala parametrar själva och all information rapporteras in och övervakas av vårdpersonal. Avviker värdena så kan ett larm kopplas på och uppföljning ske. Fokus ligger alltid på att ge så bra vård och omsorg för patienten som möjligt. Utöver att patienten mår bättre är en digitaliserad vård även mer kostnads- och resurseffektiv, sammanfattar Peter.

Vill du veta mer om hur Region Kronoberg har jobbat med sin digitalisering? Läs då även artikeln Kronoberg – en region i digital framkant.

Nyfiken på Cambio COSMIC?

Vårt system COSMIC har drygt 100 000 användare och är det ledande journalsystemet i Norden.