Efter en genomgång av framtidens vård- och omsorgsbehov insåg Region Kronoberg att det behövdes en förändring. Digitalisering och omställning till nära vård blev vägen framåt till avlastade medarbetare och högre patientsäkerheten.

För 1,5 år sedan gjorde Region Kronoberg en genomgång av hur de historiskt hade arbetat inom vård och omsorg och hur behovet kommer att se ut de närmaste tio åren.

— Vi såg tydligt att det behövdes förändringar. Vår befolkningsökning är 1 procent årligen och åldersgruppen 80+ kommer att växa med 44 procent på tio år, berättar Peter Bergehamn, IT- och digitaliseringschef hos Region Kronoberg.

Dessa data samkörde regionen med hur de jobbar i dag och hur många medarbetare de har inom vården. Slutsatsen var tydlig.

— Fortsätter vi jobba på samma sätt kommer antalet vårdkontakter ha ökat med elva procent samtidigt som vi kommer att sakna 500 medarbetare. Mindre pengar och personal samtidigt som antalet vårdkontakter ökar med elva procent, den ekvationen går inte ihop. Så vi var tvungna att göra något. Framtidens vård behöver bedrivas på ett annat sätt än vi gör i dag, konstaterar Peter Bergehamn.

Peter Bergehamn, IT- och digitaliseringschef hos Region Kronoberg berättar om alla de fördelar en digitalisering av vården har inneburit för regionen.

Viktigt att frigöra tid för personal

Den första insatsen var att påbörja en digitalisering. Fortsatta analyser visade bland annat att 254 medarbetare inom sjukvården enbart arbetade med administration.

— Kunde vi lyfta bort den belastningen från dem och istället låta dem arbeta med patienter, hade vi minskat framtida brist på medarbetare med hälften, säger Peter Bergehamn.

Steg ett var därför att frigöra tid för personalen. Patienten behövde även bli medskapare till sin vård och själv sköta tidsbokning, receptförnyelse och liknande. Det var också viktigt att erbjuda platsoberoende service i de fallen det var möjligt.

— I dag bedömer vi alla digitaliseringsinitiativ utifrån hur mycket tid vi kan frigöra. Vi gör noggranna analyser om hur personalen spenderar sin tid och vad som går att förbättra. Eftersom vi är en relativt liten region har vi kommit en lång bit på väg redan i dag. Basen i hela vår digitalisering inom Hälso- och sjukvård är Cambio COSMIC där vi delar patientinformation mellan olika vårdinrättningar och hjälper patienten att själv bli delaktig i sin vård, berättar Peter Bergehamn.

Både kostnads- och resurseffektivt

På sin LinkedIn-sida delar Peter Bergehamn med sig av de förändringar som genomförs. Hans texter handlar om hur vårdpersonal nu använder en läsplatta istället för många lappar i fickorna, hur 200 000 invånare kan boka sina egna tider istället för att 39 sjuksköterskor gör det åt dem, hur ett pip i mobilen ersätter 700 000 pappersutskrifter i posten och att akuten nu har alla patientuppgifter innan ambulansen rullar in.

— Fokus ligger alltid på att ge så bra vård och omsorg för patienten som möjligt. Utöver att patienten mår bättre är en digitaliserad vård även mer kostnads- och resurseffektiv, sammanfattar Peter.

Nyfiken på Cambio COSMIC?

Vårt system COSMIC har drygt 100 000 användare och är det ledande journalsystemet i Norden.