Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har beslutat att inleda en formell exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Health Care System AB (”Cambio”). Efter flera månaders utvärdering av de bästa alternativen för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av FRISQ, har styrelsen beslutat att acceptera ett förslag från Cambio. Båda parter ser stora synergier i en potentiell affär och är optimistiska om att uppnå en framgångsrik transaktion.

Förslaget är att inleda en exklusiv process för att slutföra den nödvändiga due diligence som Cambio kräver, med målet att nå ett slutgiltigt och bindande erbjudande om att förvärva FRISQs operativa verksamhet i början av september. Styrelsen i FRISQ kommer sedan att kalla till extra bolagsstämma för att säkerställa aktieägarnas röst, som är nödvändig för att slutföra en potentiell transaktion. Målet är att slutföra affären senast i slutet av september.

”Vi är mycket glada över chansen att få bli en del av Cambio-familjen eftersom det kommer att tillåta FRISQ att skala snabbare som en del av ett av de största journalsystemen i Norden. Vi ser också att denna utveckling kommer att göra det möjligt för FRISQ att möta våra kunders behov på ett mer resurseffektivt sätt, både på kort och lång sikt”, säger Mats Lindstrand, ny tillfällig VD för FRISQ, i en kommentar.

”Vi är verkligen glada över möjligheten att kunna välkomna FRISQ, de anställda, partners och kunder till Cambio. FRISQs portfölj kommer att fylla en mycket viktig del av vårt erbjudande framöver, men än viktigare så kommer det att innebära ett tillskott av fantastisk kompetens i vår verksamhet. Nu kommer vårt fokus att ligga på att slutföra Due Diligence och transaktionen under Q3”, Säger Rami Avadan, VD för Cambio

Under exklusivitetsperioden kommer Cambio att erbjuda ett lån på maximalt 6 miljoner SEK till FRISQ och FRISQ kommer under perioden att avbryta diskussioner med andra potentiella köpare.

Ytterligare information kommer att publiceras när den är tillgänglig.

Kort om FRISQ:

FRISQ är ett healthtech-företag baserat på övertygelsen att kvaliteten i vården inte ska avgöras av förmågan att navigera i komplexa system och den konstanta utvecklingen av behandlingsmetoder. Mjukvaran FRISQ Care möjliggör framtagandet av individanpassade, interaktiva vårdplaner som främjar samarbete och säker informationsdelning mellan vårdteam och patient, samtidigt som mjukvaran kan generera värdefulla insikter i alla steg av vårdplanen. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum.

Kort om Cambio:

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.