Min Hälsa

Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården.
Det är en app som du kommer använda, ibland mer och ibland mindre, men den finns ständigt där för dig.

Ett alternativ till fysiska vårdbesök
Digitala vårdmöten kan bokas av din ordinarie vårdgivare som ett alternativ till ett fysiskt besök eller telefonsamtal.
Själva mötet går till som ett vanligt besök och ni kommunicerar via video. Eftersom det är din ordinarie vårdgivare du träffar
journalförs allting i din ordinarie patientjournal och den person du har möte med har tillgång till all den information som
finns om din vårdhistorik och eventuella läkemedel.

Tjänsten är idag tillgänglig i dessa regioner:
– Kronoberg
– Jönköping
– Uppsala
– Västmanland
– Jämtland Härjedalen