Tre nya kommuner ansluter sig till den växande skara som väljer att använda Cambio Vårdlogistik för sin hantering av förråd och lager inom vård och omsorg.
– Vi är stolta och glada över att kunna hjälpa till med hantering av skyddsutrustning och förbrukningsvaror i Valdermarsvik och Åsele samt att få förtroendet att digitalisera hantering och distribution av rutiner och riktlinjer i Vadstena, säger Torgny Nilsson hos Cambio.


Under pandemin blev det tydligt att många kommuner hade problem med sin hantering av skyddsutrustning och det fanns dålig kontroll på beredskapslager.
– Att hålla koll på och administrera alla lager av utrustning och hjälpmedel när uttaget gick från omkring fem plock per dag till plötsligt femtio per dag, var en betungande uppgift. Mitt i allt skulle även rapporter lämnas till Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det blev i den krisen tydligt för många kommuner att hanteringen av alla lager behövde ses över, berättar Torgny Nilsson, ansvarig för Cambio Vårdlogistik hos Cambio.

Förenklad och snabbare administration

Med hjälp av Cambio Vårdlogistik kan hela processen digitaliseras och all information samlas på samma ställe. Medarbetare som hämtar produkter från lagret scannar direkt in varan i Cambio Vårdlogistiks app med hjälp av sin mobil. Det går även att lägga en preliminär beställning direkt på plats, i de fall där hyllorna börjar gapa tomma. Ansvarig kan sedan se de inlagda beställningarna och behöver endast godkänna dem i den webbaserade tjänsten.
– Cambio Vårdlogistik ger en överblick över alla olika lager och användarna kan snabbt se vad som fattas och var. Det blir mer tids- och resurseffektivt när medarbetare slipper åka runt och inspektera lagerstatus eller anteckna uthämtad utrustning på post-it-lappar för att sedan föra in det i ett Excel-dokument, säger Torgny.

Ger kontroll på uttag från beredskapslager

Lösningen som Cambio tillhandahåller går att anpassa till rådande behov. Östersund har använt Cambio Vårdlogistik sedan april 2020 och var de första tillsammans med Ale Kommun och Svalöv Kommun som utvecklade lösningen för hantering av skyddsutrustning. För att se till så användningen av hjälpmedel fördelas jämnt mellan de olika artiklarna används en spårbarhets-funktion.
– Det går att se exakt status på varje enskild produkt och styra så att användningen blir jämnt fördelad. Det finns även information om var i kedjan produkten befinner sig, om den är tvättad och redo för användning eller om den finns ute hos en patient, berättar Torgny.

På samma sätt går det att styra användningen av ett beredskapslager. Genom att digitalt märka delar av ett lager, kan exempelvis alltid de äldsta produkterna användas först så att lagret alltid har uppdaterade produkter och ingenting glöms bort i ett hörn tills bäst-före-datum har passerat.

Inga fler papperslappar eller excel-listor

Vadstena hade behov av att på ett enkelt och snabbt sätt få ut riktlinjer och rutiner till sina medarbetare. Nu kan de notifiera och underrätta sina medarbetare med en notis som skickas ut till mobilerna så snart en uppdatering sker. Medarbetarna bekräftar sedan att de tagit del av informationen.

Åsele kommun har gjort en stor omstrukturering av sitt centrallager. I samband med det ville de digitalisera hanteringen av beredskapslager, skyddsutrustning och hjälpmedel samt fasa ut användningen av lösa papperslappar och Excel-listor. I processen inkluderades även städartiklar och mediciner som lagerhålls.
– Från beslut till att kommunerna var igång tog det omkring en månad. Cambio Vårdlogistik är färdig att använda, sedan konfigurerar vi tjänsten allt eftersom behov uppstår. Det är ett samarbete där vi tillsammans med kommunerna skapar en tryggare, mer resurseffektiv och kvalitetssäker hantering av skyddsutrustning och hjälpmedel. Vi ser fram emot den resa vi har framför oss tillsammans med våra kommuner, säger Torgny.

Sköterska hanterar en medicinteknisk produkt

Om Cambio Vårdlogistik

Cambio Vårdlogistik hjälper verksamheter inom vård och omsorg att effektivt hantera sina verksamhetsflöden. Det heltäckande, säkra systemet skapar kontroll över resurser och tillgångar samtidigt som tidskrävande administration minimeras.