Cambio Talks tidigare webinar

Cambio Talks är vår stående webinarserie där vi pratar senaste utvecklingen och synergier mellan våra produkter och ny teknik. Nedan ser du inspelningar av tidigare webinars.

cambio talks

Hur realiserar vi ekosystemet och skapar ökat värde för vården?

cambio talks

MittVaccin Sveriges största vaccinationsplattform

Från uppstart till nutid med Sveriges största vaccinationsplattform.

cambio talks

Min Hälsa – Cambio Talks

Johan Cederlund pratar om Min Hälsa och invånarinvolvering på ett enkelt och resurseffektivt sätt. Med utgångspunkt i minskad administration, kostnadseffektivitet och att färre ska ta hand om fler patienter tar Min Hälsa vid och vi pratar om fördelar, synergier och invånarinvolvering.

cambio talks

Cambio Platform lägger grunden för framtidens hälsodatadrivna ekosystem

Cambio Platform är ett resultat av många års erfarenhet av stora regionala journalsystem och standardiserade hälsodata tillsammans med drivet att vara med och skapa ett helt nytt öppet ekosystem där informationen följer patienten och inte är fastlåst i vårdens system.

cambio talks

Bättre planering och ökad patientinvolvering

Inspelat webinar som hölls den 30 mars 2023, på temat patientinvolvering och effektivare samarbete inom vårdteamet. Cambio FRISQ förenklar vardagen för vårdpersonal, stöttar effektivt samarbete inom vårdteamet och öppnar för patientdelaktighet.

cambio talks

Så används Cosmic Insight på Capio

Inspelat webinar som hölls den 11 april 2023.
José Vargas, utvecklingsansvarig på Hjärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, berättar om hur de drar nytta av COSMIC Insight.

cambio talks

When the patient needs special care (Cambio CIS)

Monitor, react and follow impact when treating critically ill patients. Relevant patient data shared between wards increases patient safety and care.

Inspelat webinar som hölls den 25 april 2023.

cambio talks

Vårdlogistik

Vårdlogistik hjälper verksamheter inom vård och omsorg att effektivt hantera sina verksamhetsflöden. Det heltäckande, säkra systemet skapar kontroll över resurser och tillgångar samtidigt som tidskrävande administration minimeras.

cambio talks

Mitt Vaccin

Vaccinationsjournalen ger en helt digital process – från bokning och registrering till påminnelser och rapportering. Kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.

cambio talks

Min Hälsa

Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården.

cambio talks

Hur möjliggör vi framtidens ekosystem?

Inspelat webinar som hölls den 13 april 2023, på temat Hur möjliggör vi framtidens ekosystem?

När data följer patienten i stället för att vara bunden till ett system förbättrar vi inte bara kvalitén inom vård och omsorg, vi skapar även förutsättningar för preventiv och nära vård.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.