Välkommen till Cambio Connect
8 februari 2023

Nu återkommer Cambiodagen på nytt med det nya namnet Cambio Connect. Det här är en mötesplats för alla som arbetar inom vård och omsorg där vi tillsammans diskuterar och inspireras av framgångsrika exempel, produktnyheter samt innovativa lösningar. Vi hoppas att du vill delta under denna inspirerande dag som bjuder på nätverkande med kollegor, visning av produkter samt intressanta diskussioner och föredrag. 

Cambio Connect riktar sig till dig som arbetar inom ehälsa, du använder eller kommer att använda våra produkter och tjänster, arbetar inom förvaltning, är beslutsfattare eller projektledare inom kommun och region. Vi bjuder även in våra partners till den här viktiga mötesplatsen. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett gynnsamt ekosystem inom vård och omsorg.

Cambio Awards 

Under kvällen kommer vinnaren av Cambio Awards att koras. Cambio Awards syftar till att lyfta fram och sprida framgångsrika exempel där digitalisering och nya arbetssätt förbättrar vård och omsorg.

Datum: 8 februari 2023
Plats: Clarion Hotel Arlanda

Program (uppdateras löpande): 

08.30-09.30: Nätverksfrukost 

Ett ekosystem öppet för alla 

Vård och omsorg står inför ett paradigmskifte som påverkar alla delar i ekosystemet, vårdgivare, leverantörer, patient, forskning och utveckling. Hur kan vi tillsammans komma framåt i utvecklingen mot ett friskare samhälle med en vård och omsorg som blir effektivare med en ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet?

Johanna Hultcrantz, Chief Innovation Officer, Cambio 

Hur skapar vi bättre vård med hjälp av delning av data mellan olika aktörer?  

Karolinska Sjukhuset driver ett projekt med en tydlig strategi att digitalisera vårdflöden och dela information mellan olika aktörer med hjälp av ett Clinical Data Repository (CDR) baserat på OpenEHR för att på så sätt öppna upp nya möjligheter och samarbeten. Patrik Georgii Hemming berättar om hur strategin ser ut och de frågeställningar som ska besvaras inom ramen för projektet.  

Patrick Georgii-Hemming, Karolinska Sjukhuset 

Sussas samverkan – nio regioner jobbar tillsammans för att utveckla framtidens hälsa och sjukvård 

Sussa samverkan och Cambio driver tillsammans ett av Europas största it-projekt inom hälso- och sjukvård. Snart är det dags för regionerna att börja använda det nya vårdinformationssystemet, Cambio COSMIC vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem. Hur förbereder sig regionerna inom Sussa och vilka effektvinster ser de fram emot?  

Niklas Lindberg, Chief Organizational Development Officer Region Västerbotten och ordförande Sussa Samverkan 2022

God och nära vård – hur lyckas vi?

Jonas Ekström, Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör & områdeschef för nära vård i Region Västmanland 

12.00-13.00: Lunch 

13.00-17.00: Eftermiddagsblock 

Hur kan lifescience dra nytta ut av strukturerad hälsodata från journalsystemen?

Att skapa ett europeiskt hälsodata-område är en av EU-kommissionens prioriteringar de närmaste åren. Vilka utmaningar finns kring åtkomst och användande av data? Vem ansvarar för vad? Vilka goda exempel finns redan idag, på nationell och nordisk nivå och hur kan vi fortsätta att driva utvecklingen med hälsodata framåt? Vad har life science att vinna för att göra hälsodatan tillgänglig och hur skall det realiseras? 

Mathias Ekman, Director Digital Health Platforms & Partner Ecosystem, Microsoft 
Magnus Aronsson, Global Product Manager, Roche Diagnostic 
Jenni Nordborg, Nationell LifeScience Samordnare Regeringskansliet  
Ulrika Giers, Chief Commercial Officer, Cambio 

Införande av mobilt stöd, nya processer och arbetssätt  

I region Kalmar län har flertalet projekt med det mobila stödet COSMIC Nova genomförts med goda resultat och som visat på besparing om en timme per arbetspass. Nu inför regionen det mobila stödet i hela regionen. Här får vi ta del av hur regionen förberett sig inför införandet och hur man arbetar för att införa nya processer och arbetssätt utifrån best practice.  

Johan Hallenborg, Digitaliseringschef, Region Kalmar län. 

Hur möjliggör vi framtidens ekosystem?  

Genom öppna system och standardiserad data kan vi öka kvalitet, tillgänglighet och förenkla för vårdpersonal och patienter. Under detta föredrag berättar Martin Grundberg om hur Cambio Platform kompletterar dagens lösningar för att möjliggöra öppna system och frigöra data från slutna system. När data följer patienten i stället för att vara bunden till ett system förbättrar vi inte bara kvalitén inom vård och omsorg, vi skapar även förutsättningar för preventiv och nära vård.  

Martin Grundberg, Senior Product Manager, Cambio

17.00-19.00: Mingelmiddag & Cambio Awards

Under hela dagen finns möjligheten att titta närmare på många av våra produkter samt några av våra partners produkter och lösningar i vår utställningsyta. I ett parallellt spår under eftermiddagen presenteras nyheter i våra produkter och goda exempel på hur våra produkter används ute i verksamheten.