Säg hej, ställ frågor via chatten eller boka ett möte. På plats finns flera representanter från Cambio. Du är också välkommen att delta i vårt seminarie om samverkan, som arrangeras tillsammans med Region Kalmar Län och Borgholms kommun.

Seminarie arrangerat av Cambio:

Regional samverkan i praktiken – så blev det en vinst för både medarbetare och invånare

Behovet av samverkan mellan regioner och kommuner diskuteras allt mer intensivt. Utredningen om Nära vård har presenterats och ämnet har fått än mer fokus under pandemin. Men hur fungerar regional samverkan i praktiken? Cambio, Region Kalmar Län och regionens tolv kommuner genomför nu ett framgångsrikt samverkansprojekt. I det här seminariet delar de med sig av konkreta tips och viktiga insikter. Lyssna på hur samverkan kan tillämpas i praktiken och tag del av erfarenheter och tips från det gemensamma arbetet. Du får med dig:

  • Konkret information om hur samverkansprojektet genomförts, utifrån både kommunens och regionens perspektiv
  • Exempel på hur medarbetarnas vardag har förenklats
  • Insikter i hur patientsäkerheten har ökat genom förbättrad omställning till en nära vård

Tid: tisdag 18 maj, kl 15:40 – 16:05

Föredragshållare
Pär Holgersson, Cambio
Eva Järvholm, Region Kalmar Län
Catrin Engberg Tukia, Borgholms kommun

Vi finns också representerade på följande seminarier:

AI-baserad taligenkänning – till vilken nytta för patient och vårdpersonal?

Tag del av en paneldiskussion med kliniskt perspektiv kring nyttan av AI-baserad taligenkänning för både patient och vårdpersonal. Några av frågeställningar som kommer att diskuteras är; Hur förändras arbetet med patientdokumentation? Kan vårdpersonalens stress och administrationsbörda minska? Vad betyder tillgängliga journalanteckningar i realtid för vårdteam och patienten?
Arrangeras av Nuance.

Cambios representant: Tomas Block, Chefsläkare och Vice VD
Spår: Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Tid: onsdag 19 maj, kl 10:30 – 11:00

Varför OpenEHR?

Vad är det egentligen för problem som både vårdgivare och leverantörer av system vill lösa med OpenEHR? Vilka är drivkrafterna som gör att vårdgivare och leverantörer vill ta sig an de helt nya arbetssätten inom ehälsa som OpenEHR kräver? Vi tar även en titt på vad openEHR används till idag, vilka länder och leverantörer är det som har hoppat på OpenEHR-tåget samt hur vi ser att OpenEHR kommer att användas i framtiden. 

Cambios representant: Martin Grundberg, Principal Informatician
Spår: openEHR
Tid: torsdag 20 maj, kl 08:30 – 08:50

OpenEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra

OpenEHR, HL7 FHIR och Snomed CT är tre standarder som kompletterar varandra och kan användas tillsammans. Den här presentationen ger en introduktion till standardernas skillnader och hur de används bra tillsammans.

Cambios representant: Mikael Nyström, Senior informatiker
Spår: openEHR
Tid: torsdag 20 maj, kl 09:50 – 10:10

EU new policies, research and innovation from 2021 in digital health initiatives

The session will inform and discuss the EU new policies, R&D and Innovation initiatives in the area of Digital Health – and possibilities for Swedish care developers, researchers, innovators and users.
In English.

Cambios representant: Anne Mette Bang, CEO Cambio Denmark
Spår: EU
Tid: tisdag 18 maj, kl 13:15 – 15:00