Vinnare av Cambio Awards 2024

Cambio Awards syftar till att lyfta fram och sprida framgångsrika exempel där digitalisering och nya arbetssätt förbättrar vård och omsorg. Pris delas ut inom kategorierna Regional hälso- och sjukvård, Kommunal vård, omsorg och socialtjänst samt Inspiratör inom ekosystemet.

Region Jönköping

Region Jönköping har som första region i Sverige säkerställt att alla vaccinationer från hela regionen, samt alla dess 13 kommuner inklusive elevhälsan, samlas i MittVaccin Journal för en intern sammanhållen journal, samt delas till NPÖ och 1177 Journalen.

Detta har möjliggjort uppföljning av vaccinationstäckning och lagersaldo samt givit underlag för planering av vaccinbeställning och informationsinsatser.

Projektets framgång har drivits av ett utmärkt samarbete och kommunikation mellan regional IT-förvaltning, MittVaccin, 13 olika kommuner samt extern aktör för Elevhälsosystemet. Region Jönköping har framgångsrikt hanterat ett digitalt projekt med stor komplexitet och många aktörer, vilket nu skapar betydande nytta för samhället och vården.

Borås Stad

Genom en banbrytande integration mellan verksamhetssystemet och Senior alert har Borås Stad, Cambio, SKR och Senior alert tillsammans skapat en framstående modell för samarbete. Som pionjärkommun och första verksamhetssystem att implementera denna integration har de redan nått två av fyra steg i Senior alert.

Det nära samarbetet och användarcentrerade synsättet från Borås Stads sida har varit avgörande. Projektet har eliminerat dubbel dokumentation, ökat patientsäkerheten och utökat mängden data i Senior alert, vilket betyder bättre vårdkvalitet. Denna nyskapande insats har fått nationell uppmärksamhet och är en förebild för förbättringar inom vården.

Region Uppsala

Region Uppsala har framgångsrikt implementerat taligenkänning i Cosmic för vårdpersonal på Akademiska Sjukhuset. Genom att göra anteckningar synliga och signera dem omedelbart möjliggör taligenkänning snabbare vårdförlopp utan onödiga fördröjningar samt höjer patientsäkerheten.

Den minskade administrativa tiden för journaldokumentation har direkt positiv påverkan på arbetsmiljön för personalen, vilket skapar en mer effektiv och trivsam arbetsplats. Vårdadministrativ service kan nu uppfylla sitt basuppdrag och samtidigt frigöra tid för uppgiftsväxling.

Region Uppsalas införande av taligenkänning på Akademiska sjukhuset är ett lysande exempel på hur digitala lösningar kan höja kvaliteten inom vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.