På Fålhagens vårdcentral i Region Uppsala har patienterna sedan i maj kunnat välja digitala läkarbesök via vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Vårdcentralen har genomfört ett pilotförsök med videomöten inom ramen för en större satsning på digitala invånartjänster som pågår inom regionen. Möjligheten att möta sin vårdgivare via video har mottagits mycket positivt från patienterna.

Lösningen

Videomötet bygger på en integration mellan vårdinformationssystemet Cambio COSMIC och kommunikationsplattformen Skype for Business. Lösningen möjliggör för vårdgivarna att ha videomöten med patienterna inom ramen för COSMIC.

  • Att träffa sin läkare via video är väldigt positivt för patienterna som slipper att ta sig till en fysisk vårdcentral eller mottagning, säger Sara Stenborg, Produktansvarig för videobesök på Cambio Healthcare Systems. De tjänster för videobesök som finns på marknaden har tagits emot väl från patienthåll. Det som är positivt med vår helintegrerade tjänst för virtuella vårdmöten är att det även blir ett sätt för vården att spara både tid och pengar, eftersom läkaren genomför videobesöket i sitt ordinarie vårdinformationssystem, fortsätter Sara. Patientsäkerheten ökar då all patientinformation finns tillgänglig för läkaren när videobesöket kopplas ihop med journalsystemet, säger Sara.

Fullt integrerad i journalsystemet

Att använda videomöten i hälso- och sjukvården är i sig inget nytt, det har funnits teknik för detta sedan länge. Det nya med Cambios tjänst för e-besök är att läkaren nu på ett smidigt och säkert sätt – i direkt anslutning till COSMIC – kan kommunicera med sina patienter. Det spelar ingen roll var patienten befinner sig, det enda som krävs är att han eller hon har tillgång till internet och en dator, mobil eller surfplatta. Administrativt hanteras ett videobesök i COSMIC på samma sätt som vanliga fysiska besök eller telefonbesök. Faktureringsunderlag, ersättningar och eventuella patientavgifter med koppling till frikort, hanteras i COSMIC Vårdadministration och besöket dokumenteras i COSMIC på vanligt sätt. Allt för att vinsterna med videobesök ska maximeras även hos vårdgivaren. Vidare kan lösningen nyttja det faktum att COSMIC redan är integrerat till alla centrala lösningar (1177, Journalen etc) i den svenska ehälsoinfrastrukturen.

  • Det här är ett sätt för oss att öka tillgängligheten och tillmötesgå patienternas önskan om att kunna möta sin vårdgivare var och när det passar dem. Vi har fått väldigt positiv respons från både patienter och personal säger Erik Sköldenberg, överläkare och objektägare för COSMIC i Uppsala.

Hur kopplar patienten upp sig?

Patienten kommer att kunna ansluta sig till videobesöket på olika sätt. Det kan antingen ske genom säker inloggning på 1177.se eller genom att använda en nedladdningsbar e-besöksapp där patienten ansluter sig till videomötet med hjälp av e-legitimation. Både i appen och på 1177 kommer patienten att ha en komplett översikt över sina olika bokningar, såväl fysiska som via telefon och video.

Se även videon om digitala vårdbesök: