Svenska

Om oss

Cambio en en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg. Målet är att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Work-at-Cambio3
Work-at-Cambio2
Work-at-Cambio
Centrallasarettet i Växjö

Våra kunder

I Sverige använder åtta regioner och en privat vårdgivare journalsystemet Cambio COSMIC. Flertalet regioner är på väg att införa vårdinformations-stödet. 40-talet kommuner använder verksamhetssystemet Cambio Viva. Cambio växer på den europeiska marknaden och har ett stort antal användare i Danmark, Storbritannien, Färöarna, Grönland och på Island.

Om Cambio

Cambio grundades 1993 och är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg. Målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambios e-hälsolösningar stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete och erbjuder patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård. Vi är i dag över 650 anställda i flera länder. Cambio levererar e-hälsolösningar för hälso- och sjukvården och verksamhetssystem för kommuner i Sverige, Danmark, Island och UK.

Vision

Vår vision handlar om att vara med och bidra till ett samhälle där vi kan främja hälsa proaktivt genom ny teknik. Vi strävar efter att hela tiden höja blicken och utgå ifrån morgondagens utmaningar och nyttja den allra senaste tekniken. Detta för att möjliggöra för våra kunder att leverera framtidens vård och omsorg, om möjligt, redan idag!

– Tomorrow´s healthcare today!

Värderingar

Vi arbetar utifrån tre kärnvärden som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De fungerar som vägvisare för hur vi fattar beslut, bemöter varandra och våra kunder.

  • TRUST
  • CARE
  • TOGETHER

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer