Sussa tecknar avtal med Cambio om framtidens vårdinformationsstöd

Sussa Samverkan och Cambio Healthcare Systems har idag undertecknat ett avtal för att införa ett nytt, modernt och heltäckande digitalt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för vårdpersonalen, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg för patientdelaktighet.

Avtalet innebär att Cambio och Sussa Samverkan nu kan påbörja implementeringen av framtidens vårdinformationsstöd. Det nya stödet ska inledningsvis införas hos de fem upphandlande regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro och Blekinge. Ytterligare fyra regioner har option på avtalet och kan därmed avropa i ett senare skede. Totalt kan en fjärdedel av landets befolkning beröras av det nya vårdinformationsstödet.

Avtalet omfattar ett kärnsystem inklusive stöd för bland annat operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt driftstjänst, support och underhåll. Om samtliga nio myndigheter väljer att teckna avtal har kontraktet ett totalt värde på 2,7 miljarder kronor och löper över tio år.

  • Vi är väldigt stolta att Sussa har valt Cambio som sin samarbetspartner för nästa generations vårdinformationsstöd. Det här är ett viktigt steg för att patienter och invånare ska kunna erbjudas en ännu bättre vård med fokus på ökad delaktighet och bättre tillgänglighet säger Peter Gille, VD på Cambio Healthcare Systems
  • Vi är väldigt glada för att avtalet nu är tecknat, det är startskottet för nästa fas i införandet av vårt nya vårdinformationsstöd. Nu ska vi tillsammans med Cambio utveckla nästa generations vårdinformationsstöd. Ett stöd som ska bidra till trygg och säker vård för våra patienter och som även ska vara ett effektivt och säkert verktyg för våra medarbetare, säger Ulrika Landström, ordförande Sussa samverkan.

Om SUSSA samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och bestod inledningsvis av Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland. I januari 2016 beslutade de fem landstingen/regionerna att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och att starta ett arbete för att förbereda det. Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg valde att gå med som optionslandsting och ingår nu i SUSSA samverkan.

Om Cambio

Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambios e-hälsolösningar stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete och erbjuder patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård. Företaget har i dag över 600 anställda. I Sverige levererar Cambio redan idag journalsystem/vårdinformationssystem till åtta regioner och till en privat vårdgivare samt verksamhetssystem till 40-talet kommuner.

Läs även: