Det kommer sättas stor press på vaccinatörerna vintern 2021. Samtidigt som det behövs ett finslipat administrativt flöde är patientsäkerhet och minskad smittrisk viktigare än någonsin. Capio Läkargruppen i Örebro är en av aktörerna som är förberedda med fullt digitaliserade processer.

– Idag tar det bara ett par minuter, inklusive administration, att genomföra en influensavaccering. Vi har ett it-stöd som stöttar oss och arbetet går rekordsnabbt. säger Elisabeth Andersson, ansvarig vaccinationssköterska på mottagningen.

Arbetet med influensavaccineringarna är i full gång på Capio Läkargruppen i Örebro. Och det går fort. Varje dag vaccineras runt 200 personer per sjuksköterka och det finns möjlighet att öka kapaciteten. Det som ligger bakom det snabba flödet är att mottagningen stödjs fullt ut av it-systemet MittVaccin Journal, i allt från bokning och registrering till rapportering.

  • Det känns så skönt att vi har kommit ifrån det manuella arbetet. Både med att registrera våra besökare och att hälsodeklarationen är förifylld. Vid patientmötet finns all relevant data redan på plats. Vi ställer kompletterande frågor om det behövs, men oftast kan vi fokusera helt på patientmötet, säger Susanne Kumlin, enhetschef på Capio Läkargruppen i Örebro.

Många av de som tar influensavaccin är också i riskgruppen för Covid-19. För att öka säkerheten och minska smittspridningen har Capio Läkargruppen beslutat att stänga drop-in mottagningen och endast ta emot besökare som bokat tid.

  • Med hjälp av MittVaccin kan besökarna boka och omboka sin tid via vår hemsida, på 1177 eller genom en app på telefonen. De får också en påminnelse innan besöket. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning och det här är ett enkelt sätt att minska trängseln, fortsätter Susanne.

När besöket är genomfört ska relevanta uppgifter från vaccinationen föras över till nationella vaccinationsregistret, NVR. Men av de drygt 1,3 miljoner vaccinationsanmälningar som NVR tar emot under ett år är det bara 26% av anmälningarna som kommer via direktintegration. MittVaccin Journal, som Capio Läkargruppen använder, är ett av de journalsystem som har ett automatiskt flöde. Det innebär att all relevant data förs över i realtid, utan manuell handpåläggning och dubbelarbete.

  • Att rapporteringen förs över till NVR automatiskt är en avlastning och en trygghet för oss som rapporterar, säger Elisabeth. Jag är glad att vi har ett journalsystem som stöttar oss i vårt arbete. Allt går snabbt och smidigt!

* Den 9 december beslutade riksdagen att även vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR från den 1 januari 2021, inklusive dosnummer.

Intressanta länkar:

Nationell plan för vaccination mot Covid-19 »
(PDF från Folkhälsomyndigheten)

MittVaccin Journal

En vaccinationsjournal som ger en helt digital process, från bokning och registrering till påminnelser och rapportering. Kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.