Sanolium AB, moderbolag till Cambio Group, meddelar idag att dess styrelse har utnämnt Lars Andåker till tillfällig verkställande direktör med omedelbart verkan.

Lars Andåker efterträder Peter Gille, som har lämnat företaget. Lars är styrelseledamot i Cambio sedan 2012. Han har tidigare haft rollen som tillfällig verkställande direktör för Cambio 2014-2015. Lars är en erfaren chef inom hälso- och sjukvårdssektorn med tidigare roller så som VD för Sveriges Läkarförbund, Landstingsdirektör för Sörmlands län och VD för LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.

Tomas Mora-Morrison, medgrundare av Cambio, säger:
– Cambio fortsätter att prestera starkt och leverera på tillväxtplanen. Vi går nu in i en ny tillväxtfas som kräver en annan typ av ledarskap för att ta Cambio till nästa nivå. Peter har varit en viktig del av vår framgång under sina sex år som VD och han lämnar med våra bästa lyckönskningar.

Peter Gille säger:
– Det har varit ett privilegium att leda Cambio under de senaste sex åren. Företaget har under dessa år nästan tredubblat intäkterna och blivit den ledande leverantören av vårdinformationssystem i Sverige. Jag är stolt över dessa prestationer och önskar företaget all lycka till i framtiden. Jag kommer fortsatt att vara delägare i Cambio och ser fram emot att följa koncernens utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Styren
Chief Marketing & Communication Officer
+46 7 0 79 34 83
jenny.styren@cambio.se

Om Sanolium
Sanolium AB är moderbolag till Cambio Group, ett e-hälsoföretag som tillhandahåller heltäckande IT-lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en av de största leverantörerna i Skandinavien och en växande aktör på den europeiska marknaden, med mer än 170 000 användare inom regioner, kommuner och privat hälso- och sjukvård. Cambio har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien och Sri Lanka.