Sanolium AB, ägare av Cambio koncernen, publicerar idag företagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. I anslutning till årsredovisningen publiceras även bolagsstyrnings- samt hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen, Bolagsstyrningsrapporten och Hållbarhetsrapporten finns nu tillgängliga här .

r ytterligare upplysningar:

Niklas Berglund, CFO
Telefon: +46 8 691 49 00
E-post: niklas.berglund@cambio.se

Sanolium AB äger Cambio koncernen. Det största dotterbolaget inom koncernen är Cambio Healthcare Systems. Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.