Med målet att bli ledande inom utvecklingen av ehälsa och innovativa lösningar inom vård och omsorg startade Region Jämtland Härjedalen ett unikt projektkontor. Satsningen eHälsocentrum innebär en samlingspunkt för regionen, kommunen och ett antal företag där bland annat Cambio ingår. Den unika miljön gör att digitala lösningar för vård och omsorg kan skapas snabbare och med större innovationskraft.

Under 2017 startade Region Jämtland Härjedalen satsningen eHälsocentrum – ett initiativ som som sedan starten drivit fram flera innovativa lösningar tillsammans med kommunen och flera företag av olika storlek. Det unika projektkontoret skapar en samlingspunkt där idéer kan testas och driftsättas på ett smidigt och enkelt sätt, med målet att skapa ledande lösningar inom eHälsa för primärvården.

  • Projektkontoret har gjort att det går otroligt mycket snabbare för oss att testa ny teknik och nya arbetssätt. Hela digitaliseringen av vården handlar om att pröva nya vägar och sätt att arbeta på och det kan ofta vara svårt att göra på egen hand – där kommer företagen, som Cambio in. Tillsammans kan vi utveckla lösningar som passar just sjukvården, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

I satsningen får flera olika företag chansen att komma och presentera idéer på eHälsocentrum. Oftast är det projekt kopplade till primärvården där man redan i ett tidigt stadie kan se huruvida det är en intressant idé som kan tas vidare eller ej.

  • Många gånger blir idéerna projekt som sedan kan testas och driftsättas. Där är jag engagerad som projektägare och sitter med i styrgruppen. Vi har sett flera fina exempel i till exempel det virtuella akutrummet som togs fram med Sigma. Det var det första stora projektet där vi verkligen kunde börja förändra arbetssätten i och med att det möjliggjorde att läkare kunde sitta på annan ort och hjälpa patienter.
  • I ett annat samarbete kunde vi ta fram en lösning för att patienten ska kunna monitorera sin hälsa i hemmet, vilket gör att denne själv kan se sin data och sina hälsoeffekter. Det har bland annat lett till ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa då patienter direkt kan se hur exempelvis blodtrycket sjunker genom regelbundna promenader. Det blir mer korrekta värden när blodtrycket kan mätas i hemmet utan den stress det kan innebära att befinna sig i en vårdmiljö. Effekterna har inneburit att läkemedel har kunnat justeras, i flera fall har läkemedelsanvändandet minskat.

En stor framgångsfaktor i satsningen är möjligheten att testa lösningarna direkt i verksamheten genom projektet Vältel. Får man ett lyckat resultat kan man sedan sprida lösningen vidare. En viktig förutsättning för att nya lösningar sedan snabbt och smidigt ska kunna implementeras i vården är att COSMIC har ett öppet gränssnitt och att man därför enkelt kan integrera nya lösningar och utbyta information sömlöst med journalsystemet via Cambio Open Services.

  • COSMIC är extremt värdefullt för oss och vi har under den utveckling vi hittills gjort inom digitaliseringen verkligen sett vikten av att det finns en samlad bild för patientens uppgifter – i journalsystemet. För att vi effektivt ska kunna implementera nya lösningar behöver de kunna kopplas till journalsystemet så att man slipper klippa och klistra in data från olika system. Allt kommer till rätt ställe och finns direkt i journalsystemet.

Att ge patienterna möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa är något Anna Granevärn framhäver som en viktig del i det vidare arbetet med digitala lösningar.

  • Vi strävar hela tiden mot en hög tillgänglighet och vi vill digitalisera så att patienten själv ska kunna styra, påverka och ta ansvar för sin egen hälsa genom digitala verktyg. Tack vare projekten kan vi komma framåt snabbare utan att behöva fastna i svåra upphandlingar där vi ska kravställa en produkt som knappt finns framtagen, vi utvecklar den tillsammans.

Region Jämtland Härjedalens tillsammans med övriga regioner inom Kundgrupp COSMIC tog i samarbete med Cambio också nyligen fram förutsättningar för det digitala vårdmötet med integrationer mellan Skype for Business och COSMIC.

  • Integrationen mellan COSMIC och Skype var först i världen enligt Microsoft Seattle. Detta gör att våra kunder har stöd för digitala vårdbesök direkt i journalsystemet vilket är väldigt roligt och spännande, säger Jan Larsson, VP Sales på Cambio.