Regionerna i KGC förlänger avtal avseende support och underhåll av vårdinformationssystemet Cambio COSMIC

Avtalet mellan regionerna i Kundgrupp Cosmic (KGC) och Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) avseende support och underhåll av vårdinformationssystemet Cambio COSMIC (Cosmic) förlängs, med start den första januari 2024. Avtalet löper fem år framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

KGC består av åtta regioner och den privata aktören Capio S:t Görans sjukhus, som alla var för sig har valt Cosmic som sitt journalsystem. KGC bildades 2007 för att ge regionerna och förutsättningar att, i samverkan med Cambio, skapa en gemensam inriktning för utvecklingen av Cosmic.

Vi är glada och stolta över det fortsatta förtroendet från regionerna i Kundgrupp Cosmic. Vi arbetar tillsammans för att förbättra möjligheterna för vårdgivare, vårdpersonal och patienter genom digitala system som ger vårdpersonalen tryggt stöd i det dagliga arbetet och möjliggör en mer patientfokuserad vård. Vi ser nu fram emot att få fortsätta det viktiga arbetet tillsammans med regionerna i Kundgrupp Cosmic, säger Rami Avidan, vd på Cambio.

Genom KGC har vi en bra samverkan med Cambio kring vårt journalsystem Cambio COSMIC. Genom förlängningen av avtalet säkerställer vi kontinuiteten i vårt samarbete och kan fortsätta arbetet med att utveckla vården med Cosmic som stöd för våra medarbetare. Ett väl fungerande vårdinformationssystem är en förutsättning för att erbjuda våra patienter en vård med bra tillgänglighet, hög kvalitet och stor delaktighet, säger Anders Bernholtz, ordförande för Kundgrupp Cosmic.

KGC – Kundgrupp Cosmic består av:

  • Region Jämtland Härjedalen
  • Region Jönköpings Län
  • Region Kalmar Län
  • Region Kronoberg
  • Region Uppsala
  • Region Värmland
  • Region Västmanland
  • Region Östergötland
  • Capio S:t Görans Sjukhus