MittVaccin erbjuder Sveriges regioner att förbereda sig för framtiden. Sista december 2022 ska journalsystemet Svevac vara avvecklat. Därför har nu den första regionen migrerat all vaccinationshistorik till MittVaccin, det i särklass största och modernaste systemet för rapportering mot NVR.

I en lyckad migrering har Region Halland som första region i Sverige överfört all vaccinationshistorik till journalsystemet MittVaccin. Tack vare ett bra samarbete mellan regionen, Inera och Cambio har arbetet gått över all förväntan och Region Halland har nu flyttat över sin egen och sina upphandlade privata vårdgivares vaccinationshistorik till MittVaccin Journal.

– Vi är väldigt glada att kunna stötta våra kunder i att säkerställa bevarandet av flera decenniers historik så att den fortsatt hålls strukturerat tillgänglig för vården, invånaren och regionalt smittskyddsarbete, säger Tomas Block, Chief Medical Officer hos Cambio som är ägare av MittVaccin.

Det största och modernaste systemet för vaccinationer

2019 togs beslutet att Svevac skulle avvecklas på grund av att det inte fanns de tekniska förutsättningarna som behövs för att upprätthålla en fullgod och hållbar tjänst. Systemet var tänkt att fungera som en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som skulle journalföra och rapportera in utförda vaccinationer och biverkningar. I dag finns fler än 600 organisationer och cirka 35 000 användare inlagda i systemet. På grund av att vacciner mot Covid-19 kom i december 2020 beslutade man sig för att förlänga Svevacs livslängd till sista december 2022.

MittVaccin nämndes redan 2015 av SKR som en viktig aktör att föra dialog med i vidareutvecklingen av kompletterande tjänster till Svevac. Under 2021 har MittVaccin, utöver all ordinarie vaccinationsverksamhet hos både privat och offentlig vård, även stått för cirka 25 procent av alla registrerade doser av Covid-19-vaccin för totalt 12 regioner. MittVaccin är i dag det i särklass största och modernaste systemet för rapportering till Nationella Vaccinationsregistret, NVR, i Sverige, och det system som delar flest vaccinationsuppgifter till 1177 Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ. Tjänsten ger även invånarna direktåtkomst via MittVaccin App (för iPhone och Android) till all sin vaccinationshistorik i MittVaccin hos både privata och offentligt finansierade vaccinatörer.

Möjlig migrering till MittVaccin från många andra system

I Svevac finns totalt cirka 15 miljoner doser registrerade. I MittVaccin finns redan över 13 miljoner doser, vilket ökar med många hundra tusen varje månad tack vara befintliga och nya kunder samt migreringar från andra journalsystem. MittVaccin har på kunders begäran migrerat vaccinationhistorik från bland annat Cross och J4 och i januari 2022 har alltså första regionen, Region Halland, migrerat sin data från Svevac med vaccinationsuppgifter så långt tillbaka som från 1970-talet.

– Region Halland har varit otroligt proffsiga att jobba med och Inera har varit en mycket bra samarbetspartner längs hela resan. Med vår djupa kunskap om informationsarkitekturen i både Svevac och MittVaccin kan vi nu erbjuda alla vårdgivare som vill att migrera all sina journaldata från Svevac och fortsätta nå och dela sina vaccinationsuppgifter från MittVaccin Journal, säger Tomas Block.