Med MittVaccin Journal får region Värmland en modern, helt molnbaserad vaccinationsplattform med omfattande funktionalitet.

Vi är glada och stolta över det förtroende Region Värmland ger oss. Cambio MittVaccin är det mest heltäckande vaccinationssystemet i Sverige med över 25% av samtliga doser mot Covid-19 och över 20 miljoner doser tillgängliga inom systemet via sammanhållen journalföring. Vi ser ett stort intresse från regioner, kommuner och privata aktörer just för att vår lösning är användarvänlig med omfattande möjligheter att integrera till och dela data, särskilt till invånarna själva. Med Cambio MittVaccin ser vi att Region Värmland står väl rustat för att möta framtida vaccinationsinsatser mot Covid-19 och andra sjukdomar. 

Införandet av Cambio MittVaccin kommer att starta omgående och planen är att systemet ska vara i drift innan sommaren 2022.