Region Syddanmark väljer Cambio för att leverera digital lösning för intensivvård

Region Syddanmark har återigen valt Cambio för att fortsätta leverera deras CIS-lösning. Lösningen fortsätter att användas inom alla IVA- och utvalda anestesiavdelningar i regionen. Arbetet sker i samarbete med Atea och Region Syddanmark.

Användningen av Cambio CIS kommer att standardiseras över hela regionen och kommer även att basera insamlingen av viktig data från medicinteknisk utrustning på sin MDIC (Cambio CDC) plattform. Den används för att samla in, lagra och distribuera högupplösta data. Uppgifterna i anbudet stödjer även en potentiell implementering av lösningen inom alla anestesi-, neonatal intensivvårds- och postoperativa avdelningar.

”Vi är mycket glada och stolta över att Region Syddanmark har valt Cambio och att vi fortsätter att stödja och förbättra digitaliseringen av dessa viktiga och kritiska avdelningar. Vi bidrar till att förbättra intensivvården i regionen. Jag är särskilt stolt över att vår goda erfarenhet av att implementera och utveckla den här typen av lösningar var en viktig faktor när regionen tog sitt beslut. Jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med regionen, ” säger James Coe, landschef på Cambio.

Cambio CIS kommer fortsätta att ge klinisk personal inom Region Syddanmark omfattande översikter av patientcentrerad information och snabb tillgång till korrekt tvärgående data. Lösningen underlättar samarbetet mellan olika vårdgivare, enheter och ansvarsområden. Vi har utvecklat Cambio CIS i nära samarbete med intensivvård, anestesi och postoperativa enheter. Cambio CIS stödjer en viktig del av digitaliseringsprocessen genom att dela data mellan olika enheter och andra informationssystem, vilket är ett steg mot standardiserad patientcentrerad vård. Cambio CIS integreras med ledande hälso- och sjukvårdssystem och utvecklas kontinuerligt för att motsvara våra kunders affärskrav.

”Region Syddanmark är en strategiskt viktig kund för oss på en marknad där vi fortsätter att växa och ser mycket potential. Vår omfattande kunskap om behoven kring intensivvårdsstöd och implementering och utveckling av verktyg på området kommer att bidra med ökat värde för vårdgivare, vårdpersonal och patienter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete för att ge regionen snabb tillgång till omfattande översikter av patientcentrerad data för anestesi-, neonatal intensivvårds- och postoperativa avdelningar”, säger Tomas Block, narkosläkare och Chief Medical Officer på Cambio.