Region Stockholm har nu upphandlat ett nytt journalsystem för graviditets- och förlossningsvård. Valet föll på Cambio som nu får förtroendet att leverera systemet Cambio COSMIC Obstetrik, som kommer att implementeras på barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i regionen.

Region Stockholm vill med hjälp av detta ge vården ett mer modernt verktyg. Syftet är att minimera dubbeldokumentation, vilket stärker patientsäkerheten och minskar administrationstiden för vårdens medarbetare.

Vi är såklart väldigt glada och stolta att Region Stockholm har valt vår lösning och att vi på så sätt kan vara med och bidra till att förbättra graviditets- och förlossningsvården i regionen säger Rami Avidan, VD på Cambio.

Cambio COSMIC Obstetrik är ett heltäckande journalsystem för graviditets- och förlossningsvården. Systemet stödjer hela processen från första inskrivningsbesöket till återbesöket efter partus på mödrahälsovården.

Om Cambio

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. 17 av 21 regioner i Sverige använder eller ska införa Cambio COSMIC som sitt huvudsakliga journalsystem. Cambio är därmed en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg.