Cambio MittVaccin används av offentliga och privata vårdgivare över hela Sverige. Idag finns över 22 miljoner vaccinationsuppgifter och annan relaterad journalinformation om nära hälften av landets befolkning i systemet. Region Gävleborg blir den tionde regionen som väljer MittVaccin Journal.

”Vi har ett marknadsledande system med omfattande funktionalitet för massvaccinering, regional smittskyddsuppföljning och invånartjänster. Vidare kan MittVaccin även användas av kommuner och upphandlade privata vårdgivare ” säger Tomas Block, VD på MittVaccin och CMO på Cambio.

Systemet beräknas vara i drift i region Gävleborg under våren 2023.

Fakta om MittVaccin:

MittVaccin är Sveriges enskilt största specialiserade journalsystem och informationsplattform för vaccinatörer och deras kunder. I dagsläget har 10 regioner, 55 kommuner och ca 150 privata vårdgivare valt MittVaccin Journal.

Uppgifter i MittVaccin är en del av sammanhållen vaccinationsjournal enligt patientdatalagens regelverk, kan visas i 1177 Journalen och Nationell Patientöversikt, i MittVaccin Invånartjänsts App och rapporteras automatiskt till nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten och till vårdgivarnas olika system för planering och uppföljning.

Genom MittVaccin Indatatjänst och tjänster för migrering kan information överföras från andra journalsystem och bli tillgängliga i och delas genom MittVaccin.

I dagsläget har 8,5 miljoner vaccinationsuppgifter från Svevac, som avvecklas inom kort, migrerats till MittVaccin för fortsatt åtkomst och delning.

För mer information: mittvaccin@cambio.se

MittVaccin Journal

Säker och effektiv vaccinationsjournal

Vaccinationsjournalen ger en helt digital process – från bokning och registrering till påminnelser och rapportering. Kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.