Cambio har tecknat ett avtal med Östersunds kommun gällande verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Målet är att förenkla vardagen för medarbetarna, underlätta samverkan och att höja kvalitén i arbetet med medborgarna.

Östersunds kommuns två förvaltningar, Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) har idag separata verksamhetssystem. Avtalen för båda förvaltningarna behövde förnyas och kommunen beslutade att genomföra en gemensam upphandling för de båda förvaltningarna i syfte att dels förbättra möjligheterna till samverkan mellan förvaltningarna och dels för att skapa nya möjligheter för digitalisering och automatisering. Valet föll på Cambios verksamhetssystem Viva som det mest fördelaktiga alternativet.

Med Cambio Viva får Östersund ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som följer med i verksamhetens utveckling och förenklar vardagen för användarna. Viva ger också Östersunds kommun bättre möjligheter för digitalisering och automatisering.

  • Med Cambio Viva får vi ett modernt systemstöd som gör att vi, på ett ännu bättre sätt, kan nyttja digitaliseringens möjligheter, underlätta för våra medarbetare och ge bättre service till medborgarna. Vi ser också att vi i Cambio får en långsiktig partner som vi kan utvecklas tillsammans med på ett bra sätt säger Tommy Lekedal, Bitr. förvaltningschef på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen på Östersunds kommun.
  • Vi är glada och stolta över att Östersunds kommun valde Viva och Cambio som partner för att stötta kommunen i utvecklingen framåt för att kunna ge ännu bättre service till sina invånare. Vi på Cambio ser fram mot vårt gemensamma arbete säger Pär Holgersson, VD på Cambio Welfare Systems.

Upphandlingen fortskred trots Covid-19

Upphandlingen genomfördes helt digitalt mitt under Covid-19 pandemin. Detta bidrog också till att man i avtalet skrev in att alla avstämningar mellan kund och leverantör även framöver ska ske i första hand digitalt.

  • Att vi lyckades genomföra upphandlingen trots den utmanande situation vi alla befinner oss i är något som vi är väldigt stolta över säger Robert Brandt, Förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun. Det gick väldigt bra att genomföra upphandlingens alla delar via digitala möten och vi ser det bara som positivt att vi framåt väljer ett miljövänligt alternativ och satsar på att i första hand fortsätta med digitala möten fortsätter Robert.
  • Vi har både Östersunds kommun som kund sedan tidigare och även Region Jämtland Härjedalen är en av våra journalsystemskunder. Hela regionen präglas av att de är snabba på att anpassa sig till nya situationer och verkligen nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Det känns extra roligt att få vara partner till en kommun och region i framkant säger Pär Holgersson, VD på Cambio Welfare Systems.

Om Cambio: Cambio är ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med över 170 000 användare. Vi har ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.
På kommunmarknaden växer Cambio kraftigt och har bara under första halvan av 2020 vunnit flertalet nya kunder.

Bild: Östersund, Jämtland av fotografen Lars Falkdalen Lindahl. Licens Creative Commons (BY-SA).