För att möta behoven av nya innovationer ställer vården nu allt högre krav på öppenhet i sina it-system. Genom en långsiktig satsning på öppna standarder, API:er och breda samarbeten står Cambio väl rustade för den transformationen. – Vi har gjort det här länge men jag tror att vården är i fatt nu och kräver det allt tydligare, säger Cambios grundare Tomas Mora-Morrison

Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och när kraven på nya innovationer nu ökar från vården är det ledordet viktigare än någonsin.

  • När vi startade var trenden under många år att landstingen köpte ett system som kunde hantera ”allt”. Funktionaliteten som behövdes hos primärvården, sjukhusen och alla specialiteter skulle ligga i samma system. När vi nu gått in i en ny digitalisering av sjukvården, som även inbegriper patienten, är mängden funktioner som behöver utvecklas så stor att öppna system har blivit ett måste, berättar Cambios grundare Tomas Mora-Morrison.

I grund och botten handlar den här öppenheten om innovationskraft. När ingen enskild leverantör längre kan förse vården med alla lösningar måste de istället skapa ekosystem, där innovationskraften från många aktörer kan utnyttjas.

För Cambio har den här insikten lett till ett ökat fokus på att öppna upp sin plattform de senaste åren. Ett tydligt exempel på detta är Cambios engagemang inom openEHR, ett standardiserat dataformat för elektroniska patientjournaler. Tanken med openEHR är att skapa ett öppet ekosystem där olika leverantörer kan utveckla applikationer som delar data mellan varandra, och Cambio har i över 10 år varit drivande inom det arbetet.

I dag är openEHR en central del av Cambio COSMIC och enligt Tomas är användandet av öppna standarder ett sätt att framtidssäkra plattformen.

  • Det finns ingen anledning att försöka ”stänga in” kunden i sitt system. Systemen måste öppnas upp för att svara upp mot den efterfrågan som finns och det kommer vara en extremt viktig egenskap för alla leverantörer framöver.

En annan central del i att skapa en ”framtidssäkrad” plattform handlar om att utveckla den i partnerskap med andra. Tomas förklarar att utvecklingen av Cambios plattform därför sker tillsammans med både svenska och internationella kunder, SKL-ägda Inera och internationella standardiseringsorganisationer som openEHR och HL7. Samarbetena sträcker sig till och med till rena konkurrenter.

  • Vi genomför just nu en pilot på Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland där vi levererar vårt beslutstöds-system tillsammans med CGM som egentligen är en konkurrent till oss.

Den här typen av samarbeten är ett tydligt exempel på hur Cambio ser att vårdens digitalisering kommer att utvecklas. Ett annat exempel är satsningen på Cambio Open Services, en molntjänst som använder API:er för att låta tredjepartsföretag utveckla och testa sina nya applikationer direkt mot Cambios plattform.

Tack vare det här strategiska arbetet ser Tomas Mora-Morrison att Cambio nu tagit en tydlig ledarroll när det gäller att etablera ett ekosystem för digitala vårdinnovationer. Frukterna av det arbetet kan redan ses i de länder där Cambios plattform används. Men utvecklingen har bara börjat. Inom de närmaste åren tror han därför att det här ekosystemet kommer leda till innovationer inom många viktiga områden.

  • Ökad mobilitet är en stor trend. En annan trend är att det måste finnas bra stöd för patienten att kunna interagera med vården genom de här systemen. Dessutom är det viktigt för oss att bygga smarta kliniska beslutstöd som bidrar till ökad patientsäkerhet genom att hjälpa vårdgivare att följa ”best practice” och klinisk evidens.