För att ytterligare stärka Cambio i förändringsresan mot att bli den ledande plattformsleverantören inom ehälsa, utses Ingrid Wistrand till Chief Product Officer på Cambio. Ingrid ansluter till Cambio i slutet av september.

Senast kommer Ingrid från Deutsche Telekom Internet of Things (IoT) där hon var Vice President of Business Strategy Execution. I sin roll var hon ansvarig för att sätta strategin och driva exekvering med målet att transformera Deutsche Telekom IoT till en global ledare inom IoT.

Ingrid har 25 års erfarenhet arbete med strategi, exekvering, kommersiellt ledarskap, produktledarskap, affärsutveckling och organisatorisk utveckling, både i Sverige och internationellt. Genom sitt arbete inom IoT har Ingrid fått en bred kunskap och erfarenhet av digitalisering inom flertalet olika industrier, inklusive hälso- och sjukvård.

Vi är glada att välkomna Ingrid till Cambio. Ingrid blir, med sina ledaregenskaper, omfattande erfarenhet av att driva produktorganisationer och tillväxt, ett gediget tillskott till Cambio-teamet. Att kunna erbjuda de absolut bästa produkterna till våra kunder är avgörande för att vi ska nå vår vision. Jag är övertygad om att Ingrid kommer att bidra till att skapa än mer värde till våra kunder.

Rami Avidan, VD på Cambio

Cambio är ledande i att driva digitalisering inom vård och omsorg. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet. Med utgångspunkt i den fantastiska kompetens och kunskap som finns på Cambio ser jag fram emot att fortsätta driva transformation och digitalisering inom vård och omsorg och skapa långsiktigt hållbara lösningar för våra kunder.

Ingrid Wistrand

Ingrid Wistrand kommer att vara en nyckelspelare i att driva nästa fas av Cambios tillväxtresa genom att leda produktdivisionen och driva igenom Cambios ambitiösa produktvision, strategi och plan.

Nuvarande Chief Product Officer, Johanna Hultcrantz, kommer att ta sig an en nyetablerad roll som Chief Innovation Officer för att driva innovation med fokus på framtida värde för Cambios kunder. Johannas långa och djupa erfarenhet inom eHälsa kommer att säkerställa att Cambio fortsätter att ha en framåtlutad position i den viktiga omställning som vård och omsorg står inför.

Om Cambio

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.