Cambio växer kraftigt och behöver förstärka och nyanställa inom systemutveckling med 100 personer. Ett samarbete inleds därför med HiQ. Inom ramen för samarbetet kommer HiQ att leverera utvecklingsteam till Cambio. – Jag är mycket stolt att HiQ fått förtroendet att leverera utvecklingskompetens till Cambio, säger Patrik Holm, vd på HiQ i Linköping.

Cambio är ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller innovativa, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättravård och patientsäkerhet för vårdgivare i Europa. De har ca 600 medarbetare och deras e-hälsolösningar når idag drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, specialist- och öppenvårdsenheter samt ca 4 miljoner patienter.

  • Sjukvården i Sverige är mitt i en digitaliseringsresa. Moderna koncept inom till exempel maskininlärning och mobilitet kommer förändra hälso- och sjukvården för alltid. Tillsammans med HiQ kan vi erbjuda en spännande och utvecklande möjlighet för den som vill arbeta med systemutveckling inom ett område där man kan göra verklig nytta, säger Peter Gille, VD på Cambio.

Fokus för samarbetet kommer ligga på systemutveckling i Java samt frontend-utveckling. Behovet av utvecklare är mycket stort och både HiQ och Cambio kommer behöva nyanställa för att lösa det ökade behovet av utvecklarkompetens som Cambio har.

  • Det här är en perfekt möjlighet för oss att få göra det vi är bäst på; att förenkla för människor med hjälp av teknik. Cambios kunskap och satsning på nyutveckling och innovativa lösningar inom e-hälsa tillsammans med vår spetskompetens inom avancerad systemutveckling och leveransförmåga av agila utvecklingsteam gör detta till ett mycket intressant samarbete, säger Patrik Holm på HiQ i Linköping.

För mer information, kontakta gärna

Jenny Styren, kommunikationschef Cambio
tfn. 070-379 34 83, e-post: jenny.styren@cambio.se

Peter Gille, VD Cambio
tfn: 070-825 00 14, e-post: peter.gille@cambio.se

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ
tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

Patrik Holm, VD HiQ Ace
tfn: 070-844 99 76, e-post: patrik.holm@hiq.se