I veckan har Cambio deltagit i ett givande hackaton som ledde till en lösning där information säkert kan överföras mellan digitala konsultationsplattformar och journalsystem med hjälp av gemensamma FHIR profiler.

Under en och en halv dag möttes representanter från digitala konsultationsplattformar och journalsystemleverantörer i ett hackaton för att se hur systemen kan integreras. Syftet var att underlätta för patienten och vårdpersonalen under och efter ett digitalt vårdmöte. Hackatonet var en del av ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av Stockholms Universitet, Doctrin och Capio Närsjukvård.

Som ett resultat kom Cambio och Evimeria (leverantör av journalsystemet Webdoc) överens om gemensamma FHIR profiler för att både skapa och läsa strukturerad journaldata.

Dessa profiler kunde sedan användas av Doctrin för att skicka in en journalanteckning i COSMIC och Webdoc på ett och samma sätt. Detta besparar vårdpersonalen tid då anteckningen annars hade fått registrerats manuellt. Dessutom förbättras patientsäkerheten eftersom risken för fel minskar. Journalanteckningen kunde sedan läsas som vanligt i COSMIC och i Webdoc.

I ett senare skede, tex om samma patient har ett nytt digitalt primärvårdsbesök, denna gång via Kry, så kunde Kry hämta samma (och andra) anteckningar från COSMIC för att få en bild av patients sjukdomshistorik. Detta gjordes med hjälp av samma FHIR profil.

Det fina med detta är att genom gemensamma FHIR-profiler så kan de digitala konsultationsplattformarna och journalsystemen kommunicera journaldata på ett och samma sätt, och behöver inte utveckla nya integrationer mellan varje kombination av system.

Doctrin skapar anteckning i COSMIC som läses i Kry på en och en halv dag, helt klart ett lyckat hackaton!

Öppenhet har varit ett ledord för Cambio sedan starten 1993 och när kraven på nya innovationer nu ökar från vården är det ledordet viktigare än någonsin. Cambio kommer nu jobba vidare med att ytterligare förbättra möjligheten till integration genom FHIR i COSMIC, samt fortsätta att söka inspirerande samarbeten med andra viktiga och innovativa aktörer inom medtech.