Cambio har tecknat avtal med Region Halland, Region Västernorrland, Region Kalmar Län samt Region Östergötland gällande MittVaccin Journal för att stödja verksamhetens processer kring vaccinationer.

  • Det känns väldigt bra att vi kan ge våra kunder tillgång till en helt digital vaccinationsprocess, från bokning och registrering till påminnelser och rapportering säger Peter Gille, VD på Cambio Healthcare Systems

Region Halland, Region Västernorrland, Region Kalmar Län samt Region Östergötland har valt att teckna avtal med Cambio gällande MittVaccin Journal och står därmed redo med ett modernt system som stöttar ett helt digitalt vaccinationsflöde. Det innebär att invånarna kan boka tid digitalt, slipper att stå i kö och kan göra sin hälsodeklaration digitalt. Inför nästa dos skickas automatiskt en påminnelse. För vårdgivaren skapar detta en effektiv och säker process då även rapportering till nationella vaccinationsregistret sker automatiskt.

Samtliga regioner förväntas börja använda MittVaccin Journal under januari. Eftersom systemet är helt webbaserat krävs endast internetuppkoppling och BankID eller SITHS-kort. Regionerna kan därmed på kort tid införa och utbilda ett stort antal vaccinatörer i systemet.

Det är även smidigt att införa systemet hos kommuner, privata vårdgivare och vaccinatörer som utför vaccinationer på uppdrag av regionerna. Att regionen, kommunerna och privata vårdgivare kan använda samma system är en stor fördel. Det innebär att informationen delas oavsett vem som utfört vaccinationen och möjliggör att en invånare kan få sin första vaccindos på regionens sjukhus för att sedan få sin andra vaccindos inom tex. privat företagshälsovård eller av kommunens personal på sitt boende.

  • Vi är glada och stolta över att regionerna valt Cambio som partner för att stötta regionernas vaccinationsprocesser. Det känns väldigt bra att kunna vara med och bidra till att den viktiga pandemivaccineringen blir snabb och smidig för både vaccinatörer och invånare säger Peter Gille, VD på Cambio Healthcare System.

MittVaccin Journal är ett journalsystem med ett helt digitalt flöde med tidsbokning, hälsodeklaration, påminnelser samt ett snabbflöde där vaccin och batchnummer är förberett. Systemet är kopplat till Folkhälsomyndighetens Nationella Vaccinationsregister (NVR) dit rapportering sker helt automatiskt. Systemet kan användas både inom men även utanför regionens verksamhet. Detta gör att samtliga aktörer inom regionen såväl som kommunerna inom regionen kan använda samma system vilket ökar effektiviseringen och patientsäkerhet då informationen kan delas oavsett vem som utfört vaccinationen.

___________________________________

För mer information vänligen kontakta:

Peter Gille, VD Cambio Healthcare Systems
peter.gille@cambio.se, Mobil: 070-825 00 14

Jenny Styren, Kommunikationschef Cambio
jenny.styren@cambio.se Mobil: 070-3793483

___________________________________

Om Cambio och MittVaccin:

Om Cambio: Cambio är ett e-hälsoföretag som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med över 170 000 användare. Vi har ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

MittVaccin Sverige AB förvärvades 2020 av Cambio Healthcare Systems och arbetar för att alla vaccinationer i Sverige ska göras tillgängliga för myndigheter för smittskyddsuppföljning, samt för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring både inom systemet samt via Nationella Patientöversikten. Invånare får tillgång till sin vaccinationshistorik via MittVaccin app samt via 1177 Journalen. 

Cambio MittVaccin Journal – för en digital vaccinationsprocess

– Möjliggör en helt digital vaccinationsprocess, från bokning och påminnelse till registrering och rapportering