Framgångsfaktorer för verksamhetsdriven innovation och tankar om framtidens digitalisering i Region Halland

Markus Lingman är Överläkare, Professor och Strateg på Region Halland. Under Vitalis passade vi på att fråga honom om framtidens digitalisering och teknik, vilka faktorer som varit viktiga för den tekniska och digitala utvecklingen i Region Halland samt hur de arbetar för att främja innovation i verksamheten.

Vilka ser du som de viktigaste teknikerna som kommer få stor inverkan på vården framöver?

De viktigaste teknikerna tror jag kommer blir de som har tydligast påverkan på patienterna och som underlättar och förbättrar våra arbetssätt. De lösningar som tacklar utmaningarna vi ser i vården idag med till exempel personalförsörjning, patientinvolvering och dubbeldokumentation kommer få företräde. Det handlar om IT-ergonomi, att göra det enklare, att automatisera processer och göra patienterna mer autonoma.

Vad är de viktigaste prioriteringarna för att kunna genomföra de nya teknikerna?

Då kommer man till ganska så abstrakta saker som interoperabilitet, datastandarder och infrastrukturen som krävs för att möjliggöra alla saker som vi vill göra. Det kan kännas väldigt komplext i relation till hur en applikation fungerar, men den behöver också fungera i ett sammanhang och dela sin data med den som behöver använda den. För att möjliggöra det behövs ett mer integrerat sjukvårdssystem än det vi har idag. För att åstadkomma det kommer underliggande infrastruktur att bli väldigt viktigt att fokusera på och arbeta med framöver.

Hur arbetar Region Halland för att främja innovation?

Det här är en resa som vi varit på länge, där vi inte har gett upp bara för att det är en komplicerad resa. Det handlar om att hantera mycket data som ofta har en känslig karaktär och kommer från olika källor som ska vara säker och samtidigt tillgänglig för att skapa mer värde i vården.

Nyckelfaktorer för oss har varit att vara tolerant och ödmjuk inför arbetsuppgiften och framför allt samarbeta mellan olika kompetenser. Det är inte en ren IT-fråga utan en klinisk, juridisk och en ledningsfråga samtidigt. Då måste vi arbeta tillsammans, prata samma språk och förstår vad det är vi vill åstadkomma tillsammans.

Tekniken som vi använder är lika tillgänglig för alla andra, men att samarbeta över kunskapsgränser och organisationsgränser inom organisationen tror jag har hjälpt oss mycket i det här arbetet.

Vilka är framgångsfaktorerna för ett effektivt gränsöverskridande samarbete?

Tillit, att mötas på riktigt och lita på varandra. Att arbeta i en kultur där man ser bortom sin egen del av organisationen och förstår det gemensamma målet. För att åstadkomma det behöver alla parter lära känna varandra, förstå och lita på varandra. Det blir mycket kulturella värden och dessa måste vara sanktionerade av högsta ledningen för att alla ska förstå den gemensamma riktningen. Då lägger man grunden för att få organisationen att arbeta utanför det egna specifika uppdraget. Trots att det är ganska abstrakt teknik vi arbetar med, så är framgångsfaktorerna väldigt mellanmänskliga.

Ta del av fler insikter från Vitalis 2024