Framgångsrikt digitalt förändringsarbete i vården

I den här rapporten summeras en rad insikter om digitalt förändringsarbete i vården. Rapporten utforskar framgångsfaktorer och identifierar utmaningar. Insikterna bygger på en rad olika perspektiv från de som berörs av förändringsarbete i vården, tillsammans med vår egen, över tre decennier långa, erfarenhet.