För att möta behovet på digitalisering av vården måste Sveriges landsting och regioner nu satsa på samarbete och samverkan. Genom Cambios kundgrupp har åtta landsting och en privat vårdgivare som använder journalsystemet COSMIC skapat ett forum för just detta. – Genom det här samarbetet har kundgruppen också kunnat bli en stark röst i nationella frågor, säger Jonas Ekström, överläkare och ordförande för objektägargruppen.

Inom alla landsting och regioner står vården i dag inför samma grundläggande utmaning: verksamheten måste digitaliseras för att hantera det växande vårdbehovet. Istället för att låta alla vårdgivare möta den utmaningen ensamma finns därför en växande efterfrågan på forum för samverkan och samarbete.

Ett bra exempel på ett sådant forum är Cambios kundgrupp där vårdgivarna som använder Cambios journalsystem COSMIC (åtta regioner och landsting samt en privat vårdgivare) samlas för att samordna sina behov och sina framtidsvisioner.

  • Generellt sett har vi ganska små landsting och regioner i Sverige och ensam är inte stark. Därför är det en klar fördel att kunna dela sina erfarenheter i en sådan här kundgrupp och kunna enas om vad vi ska lägga våra resurser och vår tid på, säger Jonas Ekström, överläkare och klinikchef på Västmanlands sjukhus Sala.

Tydligare riktning i utvecklingsarbetet

I egenskap av objektägare för elektronisk journal i Region Västmanland har Jonas Ekström deltagit i kundgruppens arbete i snart åtta år. Han förklarar att gruppen spelar en avgörande roll i utvecklingen av COSMIC. Istället för att varje kund skickar sina egna önskemål på hur systemet ska utvecklas gör kundgruppen det möjligt att samordna behoven och tala med en samlad röst. På så vis blir det enklare att rikta in utvecklingsarbetet på de faktorer som gör störst skillnad.

Dessutom menar Jonas Ekström att samarbetet i gruppen spiller över även till andra frågor.

  • Genom det här samarbetet har kundgruppen också kunnat bli en stark röst i nationella frågor, exempelvis i utvecklingen av de nationella tjänsterna via 1177. Där har COSMIC-kundgruppen ofta varit bland de första att ansluta sig och att vara med och utveckla tjänster.

Även Marit Nilsson, IT-chef för Region Jämtland Härjedalen, tycker att kundgruppens arbete skapar ett stort värde. Som representant för Cambios nyaste kunder har Marit varit en del av kundgruppen sedan 2016 och hon ser att hennes region dragit stor nytta av att delta.

  • Både vi kunder och Cambio vill ”hålla ihop” produkten och då måste vi finnas där för att tala om vad vi prioriterar. Det finns även en styrka i att vi samlar så mycket erfarenhet och kompetens. När vi kom in som helt nya 2016 var det otroligt värdefullt att ha de andra åtta som stöd.

Patienten ska bli mer delaktig

Enligt Marit Nilsson behandlar kundgruppen frågor som berör alla delar av journalsystemet, från det rent tekniska till hur systemet kommer användas ute i verksamheten. En av de viktigaste frågorna just nu tror hon dock kommer vara hur patienterna kan bli mer delaktiga i sin vård.

  • De kan handla om tjänster som gör att patienterna kan göra mer själva eller undvika att fysiskt behöva ta sig till ett sjukhus eller en vårdcentral i om patienten kan få hjälp på distans istället. Vi behöver flytta vården lite närmare patienten och låta patienten, i den mån de kan och vill, sköta mer av administrationen själva. Det kommer att avlasta vården så att vi kan använda våra resurser på annat.

Även Jonas Ekström tror att vården kan göra stora vinster genom att frigöra kraften i patienternas delaktighet. Dessutom tror han att framtidens patienter kommer kräva större möjligheter att delta i sin egen vård. För att kunna utveckla den typen av tjänster, och alla andra system som vården behöver, tror han att kundgruppen kommer spela en avgörande roll. Om nya it-system verkligen ska bli användbara krävs det nämligen att de utvecklas i ett tätt samarbete med både vårdpersonal och patienter.

  • När vi samarbetat med Cambio kring utvecklingen av COSMIC har vi sett hur viktigt det är att leverantören har en bra förståelse för vad man faktiskt gör i vården. Vad innebär det exempelvis när man rondar på en vårdavdelning och hur skulle ett bra stöd för det kunna se ut? Det var just den tanken som gav upphov till det mobila COSMIC som vi använt på min avdelning en tid, säger Jonas Ekström.