Effektivare e-hälsoapplikationer med Containerisering

Vad är en container?

I dag måste mjukvaruutveckling ske snabbare än någonsin för att hålla jämna steg med affärskraven. Precis som hur applikationen måste vara robust, säker och lätt kunna anpassas till förändrade behov, gäller detta även den underliggande infrastrukturen. 

Containers spelar en central roll i att möta dagens krav på flexibilitet och skalbarhet. Genom att drifta er e-hälsoapplikation i en containerplattform kan ni effektivt paketera, distribuera och hantera applikationer, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga och distribuera skalbara applikationer snabbare.

Hur förbättrar containerteknologin arbetet för er IT-organisation?

Containerteknologin har revolutionerat mjukvaruvärlden genom att erbjuda enastående flexibilitet och skalbarhet. Genom att använda exempelvis Kubernetes förenklas arbetet med att underhålla applikationen när den sätts i produktion, samt att det blir lättare att uppgradera den och skala den vid behov.

Kubernetes kan skalas för att möta behoven hos även den snabbast växande applikationen. Du kan även sätta upp fördefinierade gränser för att kontrollera det maximala antalet resurser som applikationen kan konsumera.

Sammanfattningsvis är Kubernetes och containerteknologi en förutsättning för att utvecklingsteam ska kunna hålla det höga tempo som krävs inom modern utveckling. Det är ett utmärkt verktyg för att hantera de olika beståndsdelar i en applikation och hela applikationens livscykel.

En av de största fördelarna med containerbaserade lösningar är att ni undviker inlåsningseffekter. Genom att adoptera container-teknologi, försäkrar ni er om möjligheten att lättare flytta era applikationer mellan olika IT-miljöer utan att bindas till specifika leverantörer. Detta främjar en högre grad av öppenhet och flexibilitet i er IT-strategi, något som vi på Binero starkt värdesätter och främjar. 

Hur kan ni jobba med containerbaserad drift?

Binero är en svensk molnleverantör som driftar och tillhandahåller infrastruktur för många stora e-hälsoapplikationer byggda i containermiljöer. Vi ansvar för plattformen, underhåll, och uppdatering, och era anställda tekniker kan fokusera på själva applikationen. Med ett toppmodernt datacenter i Sverige kan vi säkerställa högsta graden av säkerhet, samtidigt som vi följer GDPR och andra regler till fullo. 

Vi vill hjälper er!

Vi har kompetensen som gör det smidigt och enkelt att flytta er applikation till en containerplattform, och sedan att optimera er containerbaserade drift.

Bineros kunder drar nytt av moderna moln- och containerlösningar med fokus på dataintegritet och säkerhet.

Genom vårt samarbete med Cambio kan vi leverera COS Managed Service på ett tryggt och framtidssäkert sätt.