Tack vare den mobila patientjournalen kan läkare och vårdpersonal lägga mer tid på patienterna, och mindre tid på administration. Alla på enheten får direkt uppdaterad information – direkt i läsplattan. Enkelt, smidig och patientsäkert.

Cambio COSMIC är ett modernt, säkert och innovativt journalsystem som är designat för och med nordisk sjukvård. Cambio Healthcare Systems och våra kunder ligger absolut längst fram beträffande anpassningar till den svenska infrastrukturen för e-hälsa. Cambio COSMIC är ett komplett regionalt vårdinformationsstöd med öppna standardiserade gränssnitt.