Cambio välkomnar Sussa Samverkans beslut om förskjuten tidplan för implementering av Cosmic

[Publicerad: 2023-11-20]
Idag har regionerna som ingår i Sussa Samverkan meddelat att de förskjuter tidplanen för implementering av journalsystemet Cosmic.

Cambio välkomnar beskedet om en förskjuten tidplan. Samarbetet mellan Sussa och Cambio kring införandet av ett nytt journalsystem i nio regioner utgör en omfattande process med hög komplexitet. Cambio arbetar tillsammans med regionerna i Sussa för att säkerställa att systemet är anpassat efter deras behov och arbetssätt.

Den ursprungliga planen har inneburit en utmaning i att säkra leveranser i tid. Det är därför ett ansvarsfullt beslut från Sussa att revidera tidplanen för implementeringen, i syfte att säkerställa en trygg och ordnad införandeprocess. Högsta prioritering för Cambio nu är att i nära samarbete med Sussa fortsätta det viktiga arbetet med att ge de nio regionerna ett gemensamt journalsystem för en mer effektiv och jämlik vård. Första steget är att bistå Sussa i att ta fram en ny tidplan för implementering.

Vill du veta mer?