En sammanlänkning mellan Cambio COSMIC Automationsstöd och SmiNet minskar den administrativa bördan för sjukvårdspersonalen i samband med smittskyddsanmälan. Den nya lösningen levereras kostnadsfritt av Cambio under 2020. Gensvaret från kunderna har varit väldigt positivt.

Enligt smittskyddslagen är det den behandlande läkarens ansvar att anmäla misstänkta eller konstaterade fall av Covid-19 i systemet SmiNet. I den elektroniska anmälan/blanketten registreras bland annat smittväg, allvarlighetsgrad, riskgrupp etc. Informationen i SmiNet ger Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och beslutsfattare korrekta underlag för kommunikation, rekommendationer och beslut.

På grund av Corona-pandemin arbetar sjukvårdspersonalen nu väldigt långa och tidspressade arbetspass vilket gör det svårt att få tid för de administrativa uppgifterna. Fokus ligger på att ge patienterna bästa möjliga vård. Cambio uppmärksammade situationen och skapade en lösning som underlättar smittskyddsanmälan och automatiserar väsentliga delar av SmiNets rapporteringsprocess.

  • Jag kan inte påminna mig att jag någonsin varit med om en lösning som är så enkel att implementera, och som ger så enormt mycket värde för användarna i en väldigt svår och ovan situation. Våra användare är oerhört nöjda och tacksamma och det är vi på förvaltningen också, säger Karin Björklund, Verksamhetsutvecklare/IT samt Leg sjuksköterska i Region Östergötland.

Det som gjort lösningen möjlig är ett sk uthopp från Cambio COSMIC direkt till SmiNet, vilket ger användarna möjlighet att nå Smittskyddsenhetens hemsida och blanketten för smittskyddsanmälan direkt i journalsystemet utan att de behöver logga in i ytterligare ett system. Information om patienten följer med från den tidigare dokumentation och registret fylls med data mycket snabbare än tidigare. Tack vare lösningen har processen med smittskyddsanmälan förenklats avsevärt.

Implementation är genomförd i bland annat Region Uppsala, Östergötland och Jämtland samt på Capio St:Göran. Licens och leverans är en del av COSMIC Automationsstöd och erbjuds kostnadsfritt till alla anslutna regioner och kommuner under 2020.

  • Lösningen erbjuds för att underlätta vårdpersonalens arbete i denna extremt pressade situation. Det är glädjande att veta att våra produkter verkligen gör skillnad, säger Tomas Block, Medical Chief Officer och Vice VD på Cambio.