Cambio har under många år bidragit till svensk vård och omsorg genom att digitalisera informationsflöden. Genom ett strategiskt samarbete med företaget Realbridge breddar Cambio nu verksamheten till att inkludera området vårdlogistik.
– Vi ser att det här är en oerhört viktig pusselbit för svensk vård och omsorg där vi kan bidra till att spara enormt mycket tid säger Peter Gille, vd på Cambio.

Vård och omsorgsverksamheterna i Sverige är hårt pressade, både inom regioner och kommuner. Att hantera resurser på ett bättre sätt är en central aspekt av vård och omsorgsflöden. Det skall finnas rätt stöd för vårdens personal att fatta rätt beslut i rätt tid – utan onödigt krångel. Situationer med brist på förbrukningsvaror och otydligheter kring handhavande av utrustning kan ha en omfattande påverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Cambio erbjuder nu verktyg och verksamhetsstöd inom området vårdlogistik till regioner, kommuner samt privata verksamheter inom vård och omsorg. Det innefattar beslutsstöd, mobilbaserat arbetsflödesstöd, hantering av utrustning och behovsanalys av olika resurser som behövs för att säkra vård och omsorg av god kvalitet. Kopplingar till de system som säkrar återanskaffning, inköp och påfyllnad ingår också i Cambios nya verksamhetsområde. Funktionaliteten kommer att kunna levereras som en integrerad del av Cambio COSMIC och Cambio Viva eller som en helt fristående produkt.
– Vi har under många år varit ledande leverantör av verksamhetskritiska system för vård och omsorg i Sverige. Vi ser det här som ett naturligt steg att bredda verksamheten och dra nytta av vår gedigna erfarenhet inom ett område där det finns stora möjligheter att verkligen göra skillnad för en hårt pressad vård om omsorg säger Peter Gille, vd på Cambio.

Inom Cambio finns lång och gedigen erfarenhet av att digitalisera flöden inom vård och omsorg. Genom ett strategiskt partnerskap med Realbridge tillförs viktig kompetens och teknik kring att effektivt digitalisera manuella processer.

– Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Cambio, säger Viktor Stjernefeldt, VD för Realbridge. Cambio är en mycket positiv och erkänd partner där vi är trygga med att vår plattform kommer att leverera värden för en större kundkrets. Vi ser även detta som en bekräftelse på vår plattform och den kompetens inom digitalisering som vi byggt under åren.

Om Cambio:
Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Om Realbridge:
Realbridge AB grundades 2014 och har sin bas i Östersund. Realbridge tillhandahåller en licensbaserad plattform som ger kunder inom flertalet branscher möjlighet att effektivt digitalisera manuella processer, rutiner och hanteringen av utrustning.

Läs mer om vårt område Cambio Vårdlogistik

Vi erbjuder ett verktyg för beslutsstöd, stöd för arbetsflöden, hantering av utrustning och behovsanalys av olika resurser – så att vårdpersonalen kan att fatta rätt beslut i rätt tid utan onödigt krångel.