Den 3e och 4e oktober deltog Cambio CDS på CHaSE, Stockholms främsta arbetsmarknadsmässa inom livsvetenskap och hälsa, på Karolinska Institutet.

Den 3e och 4e oktober deltog Cambio CDS på CHaSE, Stockholms främsta arbetsmarknadsmässa inom livsvetenskap och hälsa, på Karolinska Institutet.

Vi pratade bland annat om vad kliniska beslutsstöd är, hur de olika applikationerna kan bidra till förbättrad vård och demonstrerade ett av våra beslutsstöd. Vi upplevde ett stort intresse och nyfikenhet bland besökarna och lämnade mässan med många nya kontakter, ansökningar till jobb och examensarbeten och nya registreringar till Cambio CDS App Challenge.

Cambio CDS App Challenge är en utmaning som är öppen för alla med intresse för kliniska beslutsstöd att bygga sin egen beslutsstödsapp. Apparna byggs med Cambios verktyg, baserade på internationella, öppna standarder, och kan byggas utan tidigare programmeringsvana. Utmaningen är öppen till och med den 29e november och all information, inklusive exempel med vägledningar, finns här.

Cambio CDS Workshops i Europa

Cambio CDS har i samband med CDS App Challenge 2019 besökt europeiska universitet för att sprida intresse och kunskap om kliniska beslutsstöd. Läs mer om workshopen på University of Heidelberg här. Under oktober har vi också besökt University of Edinburgh och kommer även att hålla en workshop för studenter från Karolinska Institutet.