James Coe blir ny Danmarkschef

Cambio Healthcare Systems, en av Skandinaviens ledande leverantörer inom e-hälsa, är glada att kunna meddela att James Coe har utsetts till landschef för Danmark.

James kommer att vara baserad i Köpenhamn och ansvara för företagets lokala strategi med fokus på att stärka befintliga kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter. Han rapporterar till Ulrika Giers, Chief Commercial Officer i Sverige.

Cambio har ett starkt track record i Danmark, som är ett strategiskt viktigt land för företaget. James kommer att leda verksamheten vidare med fokus på kundernas digitala transformation, IT-hälsa och lösningar för hantering av data från medicinska enheter.

James har mer än 25 års kommersiell erfarenhet från ett flertal branscher och länder.

Vi har ett mycket kompetent team i Danmark eftersom vi tror på att leverera marknadsledande tjänster och lösningar på lokal nivå. Nu stärker vi positionen ytterligare med James som landschef. James har ingående kunskap om marknaden och erfarenhet från flera olika kärnfunktioner och sektorer, vilket bidrar till att vi kan arbeta ännu mer kundfokuserat och leverera på alla fronter.

Ulrika Giers, Chief Commercial Officer

Om oss

Cambio Healthcare Systems är en av Skandinaviens ledande leverantörer av vårdinformationssystem och en växande aktör på den europeiska marknaden. Våra integrerade lösningar har mer än 170 000 användare inom regioner, kommuner och privata vårdgivare och når ut till ca 4 miljoner patienter.