Cambio har efter en exklusiv förhandlingsperiod presenterat ett bindande, villkorat bud om 40 miljoner SEK fördelat på en köpeskilling på 31 miljoner SEK vid tillträde och en tilläggsköpeskilling på 9 miljoner SEK inom en 6 månaders period. Från bruttoköpeskillingen kommer de utestående lån från Cambio om 9 miljoner SEK att dras av.