Cambio förvärvar Daintel

Cambio Healthcare Systems förvärvar det danska mjukvaruföretaget Daintel, en leverantör av kliniska IT-lösningar till hälso- och sjukvården, framför allt inom intensivvård och anestesi.

Genom förvärvet stärker och breddar Cambio Healthcare Systems sitt vårdinformationssystem Cambio COSMIC, och utökar sin produktportfölj inom ehälsa. Framåt kommer Daintels lösning att finnas både som en del av COSMIC och som en fristående lösning.

”Daintel är en skicklig aktör på ehälsomarknaden som passar väl in i vår portfölj. Vi ser fram emot att arbeta med produkterna och genom att integrera dem med COSMIC uppnår vi ett ännu mer komplett kärnsystem”, säger Peter Gille, VD på Cambio Healthcare Systems.

Patrick Hulsen, grundare och VD för Daintel, tillägger; ”Vi valde att sälja till Cambio eftersom de delar vår vision för hälso- och sjukvården med öppna standarder. I stället för att arbeta med slutna system, möjliggör öppna standarder att olika aktörer kan leverera moduler till en gemensam IT-plattform för hälso- och sjukvården.

En fullständig patientöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data

Daintel har 15 års erfarenhet inom ehälsa, speciellt inom intensiv- och anestesivård. Samarbetet mellan Daintel och Cambio har redan prövats i praktiken. År 2018 vann de två – tillsammans med Capsule Technology – en upphandling i Region Syddanmark med en gemensam lösning för datainsamling från medicintekniska produkter på regionens sjukhus. Lösningen kallas MDIC (Medical Device Information Collection, som samlar in, lagrar och sprider all data i ett och samma system).

”Med Daintel som en del av Cambio blir det lättare för våra kunder att arbeta med och dela data mellan enheter, ansvarsområden och människor. Daintels lösningar har utvecklats i nära dialog med vårdpersonal för att säkerställa att man tillhandahåller den funktionalitet som krävs: en fullständig patientöversikt och snabb tillgång till exakta och tvärgående data, ” säger Peter Gille och fortsätter,
”Jag är oerhört nöjd med de möjligheter som förvärvet ger oss vad det gäller expansion och stärkt samarbete med våra kunder. Daintel kommer att bli en del av COSMIC, med en gemensam läkemedelslista och en enhetlig och sammanhängande användarupplevelse, men kommer också att fungera som en fristående lösning som kan integreras i kundernas befintliga journalsystem och säkerställa ett kontinuerligt flöde av data.

För ytterligare information vänligen kontakta

Peter Gille, VD, Cambio Healthcare Systems
+46 70 825 00 14, peter.gille@cambio.se

Jenny Styren, Head of Marketing & Communication, Cambio Healthcare Systems
+46 70 379 34 83, jenny.styren@cambio.se