Cambio får förtroendet att leverera huvudjournalsystemet Cosmic till Åland

Cambio, den ledande aktören inom ehälsa, har vunnit upphandlingen av nytt huvudjournalsystem på Åland och äntrar därmed en ny geografisk marknad med journalsystemet Cambio Cosmic. Avtalet bekräftar Cambios ledande ställning och förtroendet för Cambio som en långsiktig leverantör och partner.

Den vunna upphandlingen innebär att Cambio kommer att leverera huvudjournalsystemet till hälso- och sjukvården på Åland. Avtalet löper på 10 plus 4 plus 4 år och är ett helhetsåtagande inklusive införande. Genom detta samarbete kommer Cambio att erbjuda lösningar som uppfyller Ålands behov av att med digitalisering öka kvalitet och tillgängligheten i vården såväl som att underlätta för vårdens medarbetare i deras vardag.

”Vi är mycket stolta över Ålands förtroende för oss och vår förmåga att med våra produkter och tjänster stötta Åland i deras digitaliseringsresa. Vi ser fram emot att bidra till att leverera framtidens hälso- och sjukvård till ålänningarna”, säger Cecilia Täkte, Chief Commercial Officer, Cambio.

”Vi är oerhört glada att vi nu kan påbörja vårt partnerskap med Cambio för att implementera Cosmic på Åland som vi ser väl uppfyller våra behov idag. För Ålands del betyder detta en märkbar digital utveckling. Vi ser också att vi får en kompetent partner väl positionerade för att kunna uppfylla våra mål och visioner för framtiden”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Arbetet med att införa Cambio COSMIC på Åland startar omgående och inom kort börjar utbildningen av vårdpersonal i Cosmic som utformats utifrån Ålands specifika behov.

Om Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland
– från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede. Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Vårt samarbete med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens. 

Om Cambio

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio den marknadsledande leverantören i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.