Utbildningen anordnas av SFMI (Svensk Förening för Medicinsk Informatik) och härstammar även från det nationella arbetet inom openEHR i Sverige, där vi på Cambio deltar. Syftet är att ge förståelse för openEHRs innehåll och nyttoeffekter för både vårdgivare och leverantörer, en introduktion till modellering i openEHR, samt kännedom om vad som sker i Sverige just nu.

Cambio har tre medverkande talare som deltar med egna programpunkter och paneldiskussioner:

Martin Grundberg – Informatiker
Sally Wiezell – Business analyst
Mikael Nyström – Senior informatiker

Cambio har en lång historik inom openEHR-arbetet och tror på openEHR för en hållbar utveckling av vårdens system. Därför är det viktigt för oss att vara aktiva i det nationella och internationella samarbetet!

Martin Grundberg, Informatiker, Cambio

Läs mer och anmäl dig

Gå till anmälan