Cambio COSMIC är ett modernt, säkert och innovativt journalsystem som är designat för och med nordisk sjukvård. Cambio COSMIC Nova är det mobila stödet. Cambio Healthcare Systems och våra kunder ligger längst fram beträffande anpassningar till den svenska infrastrukturen för e-hälsa. Cambio COSMIC är ett komplett vårdinformationsstöd med öppna standardiserade gränssnitt.