Vi guidar dig genom funktionen Aktivitetsramverk i Cambio COSMIC journalsystem.