En återblick på Cambio Connect 2023

Årets tema var hållbar informationsförsörjning, det öppna ekosystemet och vikten av samarbete. Det blev tydligt under dagen att kunder, partners och experter är eniga om vikten av samarbete för att lösa vårdens utmaningar och skapa förutsättningar för nya lösningar som stärker vårdpersonal, patientsäkerhet och innovation i vård och omsorg.

Cambio fokuserar på en öppen plattform och samarbete

Dagens första presentationer handlade om hur vi på Cambio ser på vår roll som möjliggörare av det öppna ekosystemet, vikten av samarbete mellan vårdgivare, innovatörer och leverantörer. Det bjöds på framtidsspaningar, och framtiden för vårt journalhanteringssystem Cosmic.

Ingrid Wistrand, Produktchef på Cambio förklarar Cambios roll som möjliggörare av det öppna ekosystemet. (Foto: Gustaf Kumlin)
Niklas Lindberg, Chief Operating Officer, Sussa Samverkan, Region Västerbotten. (Foto: Gustaf Kumlin)

Ett av Europas största IT-projekt

Det är imponerande att ett av de största IT-projekten i Europa just nu genomförs i Sverige. Sussa samverkan består av nio regioner som tillsammans med Cambio arbetar för att införa ett gemensamt journalhanteringssystem.

Ett projekt av den här storleken kräver fokus på samarbete och öppenhet, något som Niklas Lindberg lade stor vikt vid när han presenterade utmaningar och förväntningar för projektet. Tydligt var vikten av samarbete för att klara vårdens utmaningar i framtiden.

Två panelsamtal på temat preventiv vård

Insikten om värdet av att arbeta preventivt inom hälso- och sjukvård har inte gått någon förbi. Därför samlade vi experter och aktörer i branschen och diskuterade preventiv vård i från olika vinklar. Det ena tog avstamp i EU-kommissionens fokus på att skapa ett europeiskt hälsodataområde. Det andra diskuterade samarbeten som skapar förutsättningarna för ett holistiskt system som inkluderar preventiv vård.

Intressanta diskussioner kring hur vi använder hälsodata för att skapa bättre beslutsstöd och skapar bättre förutsättningar för forskning och innovation.

Panelsamtal i full gång mellan forskare, experter och vår Innovationschef, Johanna Hultcrantz. (Foto: Gustaf Kumlin)
Patrik Georgii Hemming, Karolinska sjukhuset. (Foto: Gustaf Kumlin)

Bättre vård med hjälp av delning av data mellan olika aktörer 

Karolinska Sjukhuset driver ett projekt med en tydlig strategi att digitalisera vårdflöden och dela information mellan olika aktörer. Med hjälp av ett Clinical Data Repository (CDR) baserat på den öppna datastandarden OpenEHR arbetar Karolinska tillsammans med Cambio för att öppna upp för nya möjligheter och samarbeten i ett öppet ekosystem.

Patrik Georgii Hemming berättade om hur strategin ser ut och de frågeställningar som ska besvaras inom ramen för projektet.  

Hur lyckas vi med omställningen till nära vård?

Över hela landet pågår omställningen till framtidens nära vård. Omställningen siktar mot en vårdstruktur där region och kommun, tillsammans skapar en gemensam hälso- och sjukvård med fokus på person och relation. 

Jonas Ekström berättade om arbetet i Region Västmanland, framgångsfaktorer och IT-stödens roll i omställningen.

Jonas Ekström, Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör & områdeschef för nära vård i Region Västmanland. (Foto: Gustaf Kumlin)
Vinnare av Cambio Awards 2023, Region Kronoberg och projektet Digitala barnets plan. (Foto: Gustaf Kumlin)

Cambio Awards

Dagen avslutades såklart med festligheter och att kora vinnaren av Cambio Awards 2023. Av flera imponerande nomineringar blev det tillslut Region Kronoberg och projektet Digitala barnets plan som tog hem priset. Nomineringsfilmen kan du se lite längre ned på sidan.

Vinnare av cambio awards 2023

Digitala barnets plan

Digitala Barnets Plan har gjort det möjligt för kommunal skola i hela Kronoberg genom legitimerad elevhälsopersonal att ha kontakt med hälso- och sjukvården via säker Messenger-funktion och delta i säkra digitala möten.

Camtio talks webinar

Missade du årets Cambio Connect?

Vi fortsätter dela med oss av insikter i vår webinarserie Cambio Talks. Klicka på länken för att se vilka ämnen som är aktuella för våren. Scrolla vidare om du vill läsa en sammanfattning av eventet.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.