Cambios kliniska beslutsstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens. Syftet är att kontrollera följsamhet eller ge råd om vad som är den bästa behandlingen för patienten.

Idag finns tydliga bevis för att datoriserade kliniska beslutsstöd förbättrar patientsäkerheten och underlättar användandet av evidensbaserad vård. Det fungerar bäst när beslutsstödet är sömlöst inbäddat i arbetsflödet och inte kräver ett uthopp från journalsystemet eller dubbelinmatning av data.

Cambio Healthcare Systems och våra kunder ligger absolut längst fram beträffande anpassningar till den svenska infrastrukturen för e-hälsa. Cambio COSMIC är ett komplett regionalt vårdinformationsstöd med öppna standardiserade gränssnitt.

Vill du ser fler filmer från oss? Gå till vår Youtube-kanal »

Nyfiken på beslutsstöd?

Cambio CDS bygger på internationella standarder och har designats för att enkelt kunna integreras med underliggande lokalt journalsystem. Cambio CDS kan användas inom alla delar av hälso- och sjukvården, oavsett klinisk specialitet och organisatorisk tillhörighet.