På Centrallasarettet i Växjö byts lösa lappar och anteckningsblock ut mot surfplattor som är uppkopplade och uppdaterade med den senaste journalinformationen om patienten. Allt från labb- och röntgensvar till information om sängplats finns snart tillgängligt direkt i surfplattan. En av de som deltar i pilotprojektet är Mattias Englund, överläkare på internmedicin, som här delar med sig av tips och erfarenheter kring det nya arbetssättet.

Har det hänt att du läst in dig på patienten för att när du väl kommer till patientmötet få frågor som du inte kan svara på då du inte har just det svaret med dig på plats? Det här problemet är ett minne blott med patientens journalinformation direkt i surfplattan där du har kontinuerligt uppdaterad information om patienten tillgängligt även när du arbetar mobilt.

Bättre patientmöte med mobila journalsystemet COSMIC Nova

Internmedicinavdelning 3 ingår i Växjö lasarettets pilotprojekt för mobila COSMIC, även kallat Nova, där patientinformation blivit mobil och finns tillgänglig på surfplattor. Tidigare skrev Mattias Englund och hans kollegor ut anteckningar, labbsvar och medicinlistor innan de gick till patienten. Nu med plattan finns all information till hands utan att allt behöver hållas i minnet eller skrivas ut på papper. Även sängplats uppdateraras direkt när en patient flyttas.

  • Det är väldigt praktiskt att ha med sig journalen när vi går runt. Mycket arbete kan nu göras färdigt bedside tillsammans med patienten vilket gör att behandling kan påbörjas snabbare samtidigt som återkoppling till sjuksköterskorna blir smidigare, berättar Mattias.

Tillsammans med läkarens journalanteckningar finns även sjuksköterskans noteringar vilket gör ronden mycket smidigare. Ingen behöver hålla mängder med information om patienterna på avdelningen i huvudet. Sent inkomna labbsvar finns till hands direkt och risken att saker missas minskar när all information finns samlad.
Den mobila lösningen för journalsystemet förbättrar även alla de informella konsultationer som sker inom vården. Att boka formella möten för varje patient som ska diskuteras är varken effektivt eller praktiskt genomförbart.

  • Häromdagen behövde jag diskutera en patient med kirurgen och onkologen. Jag lyckades haffa dem i matsalen och vi kunde tillsammans titta på Nova-plattan istället för att boka ett möte och diskutera, berättar Mattias.

Mobilt arbetssätt och journalsystem känns självklart idag

Privat använder de allra flesta digital kommunikation i form av mejl, sms, meddelanden och chatt i telefonen eller en surfplatta. Mattias har länge väntat på att sjukvården skulle ta till sig den nya tekniken och börja använda mobila enheter. Tröskeln för att börja använda systemet handlar mer om viljan att ta sig an nya arbetssätt än att lära sig tekniken. Mattias känner att Växjös pilotprojekt är ett naturligt steg för bättre samarbete på avdelningen och i förlängningen på hela sjukhuset:

  • En mobil lösning känns som en självklarhet idag. Våra rutiner kring patienten har blivit smidigare och informationen når ända fram till sängkanten.

Fler avdelningar står på tur att införa COSMIC Nova

Förutom internmedicinavdelning har en kirurgavdelning kopplats in i projektet och Centrallasarettet i Växjö står snart inför en utrullning av det mobila systemet på fler avdelningar.

  • Att vara först ut engagerar personalen och de är glada över att få vara del i att ta fram ett nytt arbetssätt. Det känns som vi har en bra dialog med IT och med Cambio, avslutar Mattias.

Tips på vägen

Under pilotprojektet med Nova har Mattias och kollegorna samlat på sig många nya erfarenheter och har följande tips för de som står i startblocken att införa ett nytt mobilt arbetssätt.

  • Engagera de som är tveksamma inför nya arbetssätt så tidigt som möjligt så att de är med på tåget.
  • Säkerställ att WiFi fungerar överallt på sjukhuset, inte bara i korridoren på avdelningen.
  • Ta reda på vilka möjligheter och fördelar en platta kan medföra, till exempel tillgång till mejl och FASS.
  • Se över strukturen för läkemedelsmallar så den verkligen är anpassad för smidiga ordinationer vid sängkanten.