Logotype
Logotype
Logotype

Om oss

Cambio Healthcare Systems är en av nordens ledande leverantörer av vårdinformationssystem och en växande aktör på den europeiska marknaden med idag drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, specialist- och öppenvårdsenheter. Genom våra helhetslösningar levererar våra kunder tjänster till 4 miljoner patienter.

Vår vision

Vår vision är att vara ett ledande internationellt E-hälsoföretag som levererar lösningar som förbättrar hälso- och sjukvården samt ökar patientsäkerheten.

Portrait

Vår vision är att skapa ledande och innovativa E-hälsolösningar som ökar patientsäkerheten och förbättrar hälso- och sjukvården. Vi gör detta genom att alltid ha patientens bästa i fokus och genom att utveckla effektiva lösningar åt personalen.

Vår verksamhet

Företaget startade 1993. Vi växer kontinuerligt och är idag närmare 550 medarbetare globalt med olika bakgrund, kompetensområden och arbetsuppgifter som alla brinner för att utveckla öppna heltäckande e-hälsolösningar specialiserade för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi finns lokalt nära våra kunder med kontor i Sverige, Danmark, England och Sri Lanka.

Portrait

Vi tror att innovationer inom E-hälsa har en viktig roll att spela som möjliggörare och katalysator i förändringen av hälso- och sjukvården. Förebyggande vård, sammanhängande vårdkedjor, patientdelaktighet och datoriserade kliniska beslutsstöd är områden där modern informationsteknik har mycket att tillföra.

Vår konsultverksamhet

Cambios konsulter stöttar våra kunder med att införa och förvalta Cambios produkter i kundens verksamhet. Vi har kompetens och erfarenhet av alla delar i ett införande; leda och styra, verksamhetsanalys och förändringsledning, installera och konfigurera, infrastruktur och test, produktionssättning och support på plats tillsammans med kund. Våra konsulter har bred och djup erfarenhet av vårdverksamhet och är experter på Cambios lösningar. Vi är vana att diskutera och ge rekommendationer såväl tekniskt som funktionellt. Med våra konsulters hjälp ska kunden få bästa möjliga hjälp både avseende att införa lösningarna som att förvalta dem. Tillsammans med kund säkrar vi processer som harmoniserar med lösningarna och ger den fulla nyttan av dem. Vi jobbar tätt tillsammans med våra kunder, till stor del på plats direkt i kundens verksamhet.

Portrait

Vi jobbar tätt tillsammans med våra kunder mot ett gemensamt mål; att kunden med hjälp av våra lösningar ska få en så effektiv vårdverksamhet som möjligt och att resan dit ska vara välplanerad och förutsägbar.

Cambio Internationellt

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant vad gäller användande av E-hälsotjänster. Det finns en sedan länge väl utbyggd teknisk infrastruktur och en rad nationella e-tjänster som underlättar samverkan mellan olika aktörer i vårdkedjan, oberoende av organisatorisk eller geografisk hemvist. Många av de lösningar Cambio tagit fram tillsammans med de svenska kunderna är högintressanta även utanför landets gränser, och de är framförallt erfarenheten av att knyta ihop informationsflödet i en sammanhängande vårdkedja som väckt intresse internationellt.
Utanför Sverige används Cambios produkter på den danska marknaden och i Storbritannien. Cambios produkter marknadsförs i hela Norden och i takt med att företaget växer planeras nya marknadsinträden, framförallt på den europeiska marknaden.

Portrait

Cambio has a substantial product development capability coupled with a proven implementation methodology to support the future of health and care delivery. Cambio is capable and caring with experienced highly skilled staff dedicated to working in a true partnership with our customers.

Vårt utvecklingsarbete

Med en utvecklingsorganisation på över 250 medarbetare och med en kunskap om både processer och teknik har Cambio ett världsledande utvecklingsteam med ett kraftigt fokus på programvaruutveckling. Vår ambition är att kombinera en kontinuerlig utveckling av vår teknik samtidigt som vårdprocesser och E-hälsotjänsters mjukvarustöd konstant förbättras för att erbjuda våra kunder säkrare och effektivare vårdstöd. Samarbete och förståelse med både samhället och kundernas krav är hörnstenar för att driva vår utveckling  mot rätt mål.

Portrait

Ständig förändring under kontroll är vad vi strävar mot. Blandat med innovation och högt kundfokus skapar vi framtidens programvara för vården.

Ledningsgrupp

Styrelse

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map