Logotype
Logotype
Logotype

Om oss

Cambio Healthcare Systems är en av nordens ledande leverantörer av vårdinformationssystem och en växande aktör på den europeiska marknaden med idag drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, specialist- och öppenvårdsenheter. Genom våra helhetslösningar levererar våra kunder tjänster till 4 miljoner patienter.

Tomorrow’s Healthcare Today

Vår vision är att vara ett ledande internationellt E-hälsoföretag som levererar lösningar som förbättrar hälso- och sjukvården samt ökar patientsäkerheten.

Portrait

Vår vision handlar om att skapa ledande och innovativa lösningar som ökar patientsäkerheten, främjar ökad hälsa och förbättrar vård och omsorg. Vi gör detta genom att alltid ha patientens bästa i fokus och genom att utveckla effektiva lösningar åt personalen.

Vår verksamhet

Företaget startade 1993. Vi växer kontinuerligt och är idag närmare 550 medarbetare globalt med olika bakgrund, kompetensområden och arbetsuppgifter som alla brinner för att utveckla öppna heltäckande e-hälsolösningar specialiserade för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi finns lokalt nära våra kunder med kontor i Sverige, Danmark, England och Sri Lanka.

Portrait

Vi tror att innovationer inom E-hälsa har en viktig roll att spela som möjliggörare och katalysator i förändringen av hälso- och sjukvården. Förebyggande vård, sammanhängande vårdkedjor, patientdelaktighet och datoriserade kliniska beslutsstöd är områden där modern informationsteknik har mycket att tillföra.

Cambio Internationellt

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant vad gäller användande av E-hälsotjänster. Det finns en sedan länge väl utbyggd teknisk infrastruktur och en rad nationella e-tjänster som underlättar samverkan mellan olika aktörer i vårdkedjan, oberoende av organisatorisk eller geografisk hemvist. Många av de lösningar Cambio tagit fram tillsammans med de svenska kunderna är högintressanta även utanför landets gränser, och de är framförallt erfarenheten av att knyta ihop informationsflödet i en sammanhängande vårdkedja som väckt intresse internationellt.
Utanför Sverige används Cambios produkter på den danska marknaden och i Storbritannien. Cambios produkter marknadsförs i hela Norden och i takt med att företaget växer planeras nya marknadsinträden, framförallt på den europeiska marknaden.

Portrait

Cambio has a substantial product development capability coupled with a proven implementation methodology to support the future of health and care delivery. Cambio is capable and caring with experienced highly skilled staff dedicated to working in a true partnership with our customers.

Vårt utvecklingsarbete

Med en utvecklingsorganisation på över 250 medarbetare och med en kunskap om både processer och teknik har Cambio ett världsledande utvecklingsteam med ett kraftigt fokus på programvaruutveckling. Vår ambition är att kombinera en kontinuerlig utveckling av vår teknik samtidigt som vårdprocesser och E-hälsotjänsters mjukvarustöd konstant förbättras för att erbjuda våra kunder säkrare och effektivare vårdstöd. Samarbete och förståelse med både samhället och kundernas krav är hörnstenar för att driva vår utveckling  mot rätt mål.

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map