Logotype
Logotype
Logotype

Cambio VIVA

Cambio VIVA – verksamhetssystemet för kommuner som vill lite mer

Cambio VIVA är ett sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Viva är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Genom att använda Cambio VIVA uppnås ett effektivt arbetssätt och vardagen för användarna förenklas. Cambio VIVAs funktionalitet bidrar till att verksamheten kan kvalitetssäkras och hjälper användaren att fatta beslut genom en rad automatiserade processer. Genom olika e-tjänster skapas delaktighet med medborgarna.

Cambio VIVA har utvecklats och vidareutvecklas i nära samarbete med våra kunder. Förutom all grundläggande funktionalitet innehåller Cambio VIVA flertalet innovativa lösningar och ett modernt och användarvänligt gränssnitt som möter medarbetarnas ökade förväntningar på mobilitet och flexibilitet.

Cambio VIVA omfattas av en rad delsystem som kan användas var för sig eller integrerade med varandra.
• Individ- och familjeomsorg
• Vård och omsorg
• Hälso- och sjukvård

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map