Logotype
Logotype
Logotype

Cambio COSMIC

Cambio COSMIC är ett heltäckande journalsystem för all typ av hälso- och sjukvård och det används i allt från kommunala vårdhem, via primärvårdsmottagningar till universitetssjukhus – allt för att skapa ett sammanhållet och patientfokuserat verksamhetsstöd i hela regioner där viktig information om patienten alltid finns tillgänglig. Cambio COSMIC är byggt på en modern och kraftfull plattform med en lång rad olika sammanhängande delsystem för att kunna stödja all typ av hälso- och sjukvård.

På denna sida beskriver vi närmare de olika delsystemen och deras användningsområde. Du kan även ladda ned produktblad eller ta direktkontakt med den som är ansvarig för delsystemet om du har fler frågor om COSMIC journalsystem. Uppdelningen nedan är gjord ur ett tekniskt och funktionellt perspektiv, men då de olika delsystemen är integrerade med varandra märker du sällan som användare vilket du använder i vardagen.

 

Se filmen om Cambio COSMIC

 

Platform_product
Teknisk plattform

Cambio COSMIC är ett helt integrerat verksamhetsstöd där de olika delsystemen är tätt integrerade och baserade på samma… LÄS MER

PAS
Patientadministration

Med COSMIC PAS håller du enkelt reda på hela vårdprocessen för en patient, från första kontakten till slutförd behandling… LÄS MER

Clinical Care Support
Kliniskt vårdstöd

Det kliniska vårdstödet ger användaren en samlad bild över patientens tidigare och pågående tillstånd och behandlingar… LÄS MER

Departmental System
Specialiststöd

Specialiststöden i Cambio COSMIC är en uppsättning verksamhetsspecifika lösningar helt anpassade till de processer där de används… LÄS MER

Tools
Verktyg

Verktygen i Cambio COSMIC är ett antal funktioner som underlättar användarens vardag och effektiviserar och säkrar upp vårdens… LÄS MER

Mobility
Mobilitet

COSMIC Nova är lättillgängliga applikationer, designade för situationer då det inte alltid passar att använda en dator. COSMIC Nova… LÄS MER

Nationell E-hälsa

Integration med de olika nationella E-hälsotjänster är en del av vår lösning och Cambio är den ledande leverantören på svenska… LÄS MER

 

Cambio e-Learning
- webbaserade utbildningar för alla våra kunder och slutanvändare
LÄS MER

Logotype

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien vilket inkluderar mer än 100.000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten.
Följ oss på:
FacebookInstagram
Contact us:
Phone Mail Map